Kestävä yhdyskunta

89 artikkelia

Lajittelupeli innosti harjoittelemaan lajittelua Greenreality-karnevaalissa

Asukaslähtöiset kiertotalouden ratkaisut Etelä-Karjalassa (ASKI) -hanke (LAB 2023) jalkautui elokuussa 2023 Lappeenrannassa järjestettyyn kestävyysaiheiseen Greenreality-karnevaaliin. Messuosaston vetonauloiksi osoittautuivat pakkausvalmistaja Pyrollilta saadut, kävijöille jaetut paperiset biopussit […]

Hulevesien hallintaa Päijät-Hämeessä

Ilmastonmuutoksen myötä sademäärien arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan ja rankkasateiden voimistuvan. Lisääntynyt sadanta onkin tunnistettu Päijät-Hämeessä yhdeksi merkittävimmäksi ilmastoilmiöksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen kannalta. Useissa kunnissa on […]