Älykäs ihmislähtöinen muotoilu ja viestintä

48 artikkelia

Tarinankerronnasta asiakaskokemukseen liiketoiminnassa

”Tarinoita kertomalla välitetään tietoa ja tunteita. Hyvät tarinat innostavat, vangitsevat ja sitouttavat. Ne elävöittävät numeroita. Tarinankerronnan koti on kirjallisuudessa ja elokuvissa, tarinoissa, myyteissä ja saduissa, […]

Digitaaliset ratkaisut ja demokratia

Kun käydään keskustelua kansalaisyhteiskunnan digisiirtymästä, näkökulmana on yleensä saavutettavuus, kuinka saadaan kaikki kansalaiset mukaan. Vähemmän on ollut keskustelua siitä, kuinka digitaaliset palvelut muotoillaan ja kuinka […]

Asiakaspaneeli on yritykselle hyvä keino syventää ymmärrystä, mutta miten asiakas saadaan osallistumaan?

2000-luvulla liiketoiminnan toimintaympäristö on kehittynyt entistä nopeatempoisemmaksi globalisaation ja digitalisaation vuoksi. Tämän vuoksi, asiakkaiden mielipiteitä on perusteltua kerätä systemaattisesti ja useammin kuin aikaisemmin. Perinteisesti asiakkaiden […]