Älykäs ihmislähtöinen muotoilu ja viestintä

32 artikkelia

Tehtävänä tulevaisuus – Työkirjan graafinen suunnittelu

Tehtävänä tulevaisuus – tulevaisuuden muotoilijan työkirja toteutettiin UOMA-hankkeen lopuksi syksyllä 2021. UOMA – uudistuva osaaminen muotoilun ja visuaalisen viestinnän alalla -hankkeessa kehitettiin muotoilun ja visuaalisen […]

Tarinallistamisen ja palvelumuotoilun avulla ymmärrystä yhdistyksen jäsenpolkuun

Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan malli siirtyy jatkuvasti kohti hyvinvoinnin sekataloutta, jossa valtion ja julkisen sektorin lisäksi palveluiden tarjoajiksi ovat valikoituneet yksityiset yritykset sekä järjestöt (Helander 2002, 27). […]

Osallistavaa käyttäjätutkimusta aidossa ympäristössä

LAB-ammattikorkeakoulun YAMK Uudistavan muotoiluajattelun Ihmislähtöisyys ja palvelumuotoilu- opintojakson oppimistehtävänä tehtiin käyttäjätutkimusta Mukkulan ostoskeskuksella. Tuloksia kerättiin Lähiöohjelman Yhteinen Mukkula –tutkimushankkeelle ja Lahden kaupungille.  Mukkula on kohteena LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston […]