Sustainability

195 artikkelia

Järvenpäässä infran kunnossapitoa uudistetulla toimintamallilla

Järvenpään kaupungissa valmistui keväällä 2019 infran kunnossapidon muutosprosessi. Se sisälsi infran kunnossapitopalveluiden ulkoistamisen liikkeenluovutuksella. Kehittämisen tuloksena aikaisemmin omajohtoisena toteutettu infran kunnossapito vaihtui Järvenpäässä tilaaja-tuottajamuotoiseksi toimintamalliksi. […]

Tekstiiliteollisuuden arvoketjun merkittävimmät kestävyyteen vaikuttavat tekijät tunnistettu

Tekstiiliteollisuuden ympäristövaikutusten hallintaan ja pienentämiseen voidaan vaikuttaa hyvin erilaisin keinoin. EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman mukaan tarkastelun tulee ulottua koko tekstiilin raaka-aineiden ja tuotteiden elinkaareen (Euroopan Komissio […]