Sustainability

175 artikkelia

Pyrolysoinnilla jalostetaan bio- ja jätemateriaaleista arvokkaampia lopputuotteita

LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorio on tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa ja sen rakennustyöt aloitetaan kesän 2020 aikana. Alustavan arvion mukaan se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2021. Kiertotalouslaboratorio on käynnissä olevan […]

Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä monitieteellisellä tutkijajoukolla

LAB-ammattikorkeakoulu on ensimmäistä kertaa mukana Suomen Akatemian Strategisen neuvoston rahoittamassa tutkimushankkeessa. Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä: Resurssiviisaan globaalin tekstiililiiketoiminnan yhteiskehittäminen Suomeen -hanke, lyhyesti FINIX, on monitieteinen tutkimushanke, […]