Sustainability

190 artikkelia

Identiteetinhallinnan ja salasanan itsepalvelun hyödyt organisaatiolle

Mika Romppasen (2020) opinnäytetyössä (ylempi AMK) tutkittiin identiteetinhallinnan ja salasanan itsepalvelun käyttöönottojen hyötyjä käyttäjänhallinnan näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksena löydettiin mahdollisuus säästää työaikaresursseja automatisoimalla aiemmin manuaalisesti tehtyjä […]

Pyrolyysiöljyllä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita

Luonnonvarat hupenevat vauhdilla ja fossiiliset polttoaineet ovat merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde. Fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvilla pyritään lisäämään koko ajan, mutta myös vanhojen öljypitoisten tuotteiden pyrolysointi tarjoaa […]

Pyrolysoinnilla jalostetaan bio- ja jätemateriaaleista arvokkaampia lopputuotteita

LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorio on tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa ja sen rakennustyöt aloitetaan kesän 2020 aikana. Alustavan arvion mukaan se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2021. Kiertotalouslaboratorio on käynnissä olevan […]