Kirjoittajalle

Julkaisuteksti Lab Health -blogiin

Blogin ja blogitekstien tarkoitus

LAB Health -blogissa julkaistaan ytimekkäitä ja mielenkiintoisia tekstejä LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot -vahvuusalueen TKI-toiminnasta. Tekstit sisältävät uutta tietoa tai uuden näkökulman hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja uudistavan kasvun teemoihin ja/tai kertovat hankkeiden tapahtumista ja/tai tuloksista. Tekstit voivat olla uutisia, haastatteluja, tapahtumakertomuksia, matkakertomuksia, avata opiskelijanäkökulmaa hankkeissa tai perustua opinnäytetöihin.

Kypsyysnäytteen suorittaminen artikkelina

Opiskelijat voivat suorittaa kypsyysnäytteen kirjoittamalla julkaisun. Opiskelijablogit kirjoitetaan aina yhteistyössä opettajan kanssa, joten opettajan tulee vähintään tarkistaa, ohjata ja lisätä pieni panos tekstin kirjoittamiseen ennen kuin sitä tarjotaan LAB Health -blogiin. Julkaisun voi kirjoittaa myös Lab Open -julkaisualustoille. Lab Pron ja RDI Journalin kirjoittajaohjeet löytyvät Lab Open -sivustolta.

Kategorian valinta

Kirjoittaja luokittelee tekstin johonkin neljästä kategoriasta (= vahvuusalueen keskeiset TKI-teemat), jotka ovat:

 1. Hyvinvointia liikkumisesta ja elinympäristöstä
 2. Sosiaalinen osallisuus ja turvallinen arki
 3. Terveyden edistäminen ja älykäs omahoito
 4. Toimivat palveluketjut.

Blogin toimituskunta tekee lopullisen päätöksen siitä missä kategoriassa teksti julkaistaan.

Tekniset kirjoitusohjeet

 • Tekstin pituus: max. 3500 merkkiä mukaan lukien välilyönnit.
 • Kieli: suomi tai englanti. Kieli on sujuvaa yleiskieltä.
 • Otsikot: yläotsikko ja 1-3 alaotsikkoa.
 • Ytimekkäät pääotsikot (pituus max. 2 riviä / 4-5 sanaa).
 • Kuvat: 1-3 kuvaa (vähintään 1), joiden käyttöön kirjoittajalla on lupa. Suosituksena on vaakakuva ja koko mielellään 1280 x 640 pikseliä.
 • Kuvatekstit: Liittää kuvan tekstiin (myös kuvituskuvan, keksi miten se liittyy tekstiisi), kuvaajan nimi.
 • Linkit: toivottavia, upotetaan tekstiin (linkkiä kuvaava sana)
 • Viittaukset: Tarvittavat viittaukset tehdään Harvardin järjestelmän mukaan. Tarkemmat ohjeet löytyvät julkaisijan oppaasta.
 • Kirjoittajakuvaus: kirjoittajan nimi sekä 1–2 lausetta siitä, miten kirjoittaja liittyy tekstin sisältöön ja mikä on hänen tehtävänkuvansa LAB-ammattikorkeakoulussa. Esim. Kirjoittaja: Maija Meikäläinen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana XXX-hankkeessa tai Kirjoittaja: Matti Meikäläinen on LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelija ja on kiinnostunut liikunnan hyvinvointivaikutuksista.
 • Tekstin loppuun 3–5 asiasanaa tekstin aiheen perusteella.

Kuvien käyttö: Kuvien käyttöön täytyy aina olla kuvaajan ja kuvassa esiintyvien lupa. Kuvan voi ottaa itse tai käyttää avoimia (creative commons -lisenssin alaisia) kuvia. Avoimia kuvia käytettäessä tekstiin lisätään kuvan lähde. Kuvassa esiintyvien henkilöiden kohdalla pätee perussääntö: julkisella paikalla tai julkisissa tilaisuuksissa otettuja kuvia saa käyttää. Jos julkisella paikalla otetussa kuvassa esiintyy vain pari ihmistä, jotka ovat selvästi tunnistettavissa, on kohteliasta kysyä lupa kuvan käyttöön. Yksityisissä tilaisuuksissa otettujen kuvien käyttöön tulee hankkia kirjallinen lupa.

Tekstin mukana toimitetaan tieto kuvaajasta tai avoimen kuvan lähdetiedot sekä mahdollinen kuvassa esiintyvien antama kuvan julkaisulupa.

Esimerkki blogitekstin rakenteesta

[mielenkiintoinen yläotsikko] esim. ”Mitä tapahtui missä”

[Tekstiä: kuvaa lyhyesti, mitä tapahtui ja missä. Mitkä olivat sen tulokset ja mitä siitä seurasi.]

[kuva, jonka käyttöön sinulla on lupa ja joka tuo mielikuvan aiheeseen] [kuvateksti, joka selittää juttua] Kuva: Matti Meikäläinen.

[väliotsikko, joka jakaa juttua vähän pienempiin osiin, mikä pointti olisi nostettava ylös?]

[tekstiä: Mikä siinä on mielenkiintoista?]

[Mahdollinen viittaus kurssiin: Työ tehtiin/tapahtuma järjestettiin osana x. vuoden opiskelijoille suunnattua xx-kurssia.

Mahdollinen viittaus meneillään olevaan projektiin: opiskelijatyö tehtiin osana xxx-projektia. Kopioi tähän projektin verkkosivuilta projektin perustiedot: toteutusvuodet, tavoite ja/tai toimenpiteet, viittaus rahoittajaan. Lisää selitys siihen, miksi ja/tai miten yhteys projektiin muodostuu.]

Tekstin lähettäminen blogivastaavalle ja toimituskunnan arviointiin

Lähetä blogitekstisi sähköpostitse blogivastaavalle osoitteeseen: lamkwell-being@lamk.fi (vanha osoite on käytössä, kunnes saadaan uusi) tai blogivastaavalle: anita.hartikainen@lab.fi

Blogivastaava käy tekstin läpi ja lähettää sen blogin toimituskunnalle arvioitavaksi ja tarkastettavaksi ennen julkaisua. Toimituskunta tarkastaa tekstin ymmärrettävyyden, asiasisällön ja kategorian.  Tarvittaessa kirjoittajaa pyydetään korjaamaan tekstiä tai toimittamaan lisää materiaalia. Kun toimituskunta on hyväksynyt tekstin julkaistavaksi, blogivastaava huolehtii tekstin viemisestä blogisivustolle.

Ilmoittaminen julkaisurekisteriin

Kirjoittaja huolehtii itse tekstin viemisestä julkaisurekisteriin sen jälkeen, kun teksti on julkaistu blogissa. Blogitekstin julkaisuluokka on E1. Blogilla ei ole ISSN-numeroa. Julkaisurekisteri-ilmoituksen tekemiseen liittyvät ohjeet löytyvät täältä.

Julkaisut ilmoitetaan julkaisutietojen tallennuspalvelun Justuksen kautta. Palveluun kirjaudutaan käyttäen Eduuni-ID:tä. Jos sinulla ei sellaista vielä ole, ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät täältä.

Eduuni-ID:n luomisen jälkeen voit kirjautua Justukseen ja tallentaa julkaisusi.

Julkaisuun liittyvät ohjeet Lab-ammattikorkeakoulun henkilökunnalle löytyvät täältä.