Näkökulmia työturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin

Tärkeä näkökulma työpaikan työturvallisuuden kehittämisessä on turvallisuuskulttuurin edistäminen ja ennakointi. Turvallisuuskulttuurin edistämiseksi tulee turvallisuusmyönteinen ja positiivinen ajattelutapa saada luontevaksi osaksi työntekoa. Toimiva, terveellinen ja turvallinen […]

Tietoa, taitoa ja asennetta työhön lasten ja perheiden palveluissa

Ammattikorkeakoulun tehtävä on antaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua. Opetuksen tulee vastata työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksia. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 4§.) Korkeakoulupedagogiikan lähtökotien […]

LAB mukana neurologisen kuntoutuksen kansainvälisessä kehitystyössä, osa 2

Tämän blogin kirjoittaja edustaa LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön Fyysinen Aktiivisuus & Toimintakyky -tutkimustiimiä (LAB 2023) kansainvälisessä Technology-supported Innovative Rehabilitation -verkostossa. Verkoston tavoitteena on tunnistaa, kehittää ja luoda […]

Kulttuuriperintö ja maiseman tarina tutuiksi pyöräillen

Päijät-Hämeen matkailu- ja pyöräilytoimijoiden yhdessä ideoima pyöräilykesän avaustapahtuma, Salpausselkä Bike Fest pilotoitiin toukokuun lopulla Hollolassa. LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU:n yhteisen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen (LAB 2023a) koordinoiman […]