Kirjoittajalle

Tervetuloa Innovations–blogiin!

Innovations–blogi aloitti julkaisutoimintansa vuoden 2020 alussa. Sen tavoitteena on toimia matalan kynnyksen julkaisukanavana. Sen lisäksi, että saamme tuoretta tietoa ajankohtaisista tapahtumista, kertyy myös julkaisurekisterin pistemäärä!

Innovaatioiden kaupallistaminen –vahvuusalue ja sen TKI –kärki Kasvuhakuisen liiketoiminnan ratkaisut ovat uusia LAB-ammattikorkeakoulun (LAB) myötä syntyneitä. Samalla myös blogi on saanut neljä uutta kategoriaa, joiden alla tekstejä julkaistaan:             

Innovaatioiden kokeiluympäristöt
Toteutamme LABissa monenlaisia kokeiluja ja simulaatioita. Osa näistä on fyysisiä tiloja laitteineen ja osa ohjelmistoja tai yhdessä hyödynnettäviä malli- ja menetelmäjoukkoja, joiden arvo syntyy yhteisessä dialogissa. Tämän kategorian artikkeleissa esitellään ja seurataan erilaisissa kokeiluympäristöissä toteutettavia kokeiluja, pilotteja, simulointeja ja innovaatioihin liittyviä työpajoja ja niistä saatuja oppeja ja tuloksia.

Liiketoiminnan muotoilu ja runsas arvo
Teknologinen kehitys ja digitalisaatio ovat mahdollistaneet kokonaan uudenlaisten liiketoimintakonseptien ja -mallien kehittämisen, eikä liiketoiminnan skaalaaminen paikallisesta toiminnasta globaaliksi ole enää vain suurten yritysten ulottuvilla. Arvon käsite itsessään on kokenut muodon muutoksen, jossa taloudellisen hyödyn ohella merkitystä on yksilöllisillä ja yhteisöllisillä elämyksillä ja kokemuksilla. Näitä ja monia muita näkökulmia käsitellään kategorian artikkeleissa, joiden aiheena on liiketoiminnan muotoilu ja runsas arvo.

Uudistuva yrittäjyys
Megatrendit kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen, demografiset muutokset ja digitalisaatio vaikuttavat meihin kaikkiin monin tavoin. Liiketoimintaympäristö, työelämä ja yrittäjyys muuttuvat nopeassa tahdissa. Arvopohjassa tapahtuvat muutokset ja vastuullisuus korostuvat tuottaen uudenlaista liiketoimintaa ja vaatien uudenlaista osaamista. Tässä kategoriassa esitellään kokemuksia yhteistyöstä osaamisen ja työn murrokseen, yrittäjyyteen, liiketoiminnan digitalisoitumiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan liittyen.

Radikaalit uudet avaukset
Kun on kokeiltu tai toteutettu jotain selkeästi totutusta poikkeavaa, on tämä kategoria oikea valinta kertoa siitä muille! Kategoriassa julkaistaan artikkeleita täysin uusista kokeiluista, osaamisyhdistelmistä tai mittakaavaltaan aiempaa suuremmista avauksista. Tarkoituksena on avata aiheita, jotka ovat radikaaleja meille itsellemme tai yhteistyökumppaneillemme, kuten uudenlaiset osaamisyhdistelmät, monialaiset ja uudistavat pedagogiset avaukset, kansainväliset avaukset ja globaaleihin haasteisiin tarttuminen.

Innovaatioiden kaupallistaminen –vahvuusalue on jo lähtökohtaisesti monialainen. Tästä johtuen olisi todella hienoa, että tämä näkyisi myös tulevissa blogiteksteissä. Yhdistämällä erilaisia osaamisia uudella tavalla voimme löytää jotain ei-ilmeistä tai jopa uniikkia.

Blogitekstit voivat käsitellä esimerkiksi

  • oppeja yritysyhteistyöstä
  • hanketoiminnan kuulumisia
  • uusien oppimismenetelmien kokeiluja
  • kokemuksia kansainvälisestä opettajavaihdosta ja muista työmatkoista
  • opinnäytetyön tuloksia.

Blogitekstien kirjoittamiseksi on laadittu selkeät kirjoittajaohjeet. Toimituskunta huolehtii blogitekstien arvioinnista, kommentoinnista ja sijoittamisesta sopivan teeman alle. Toimituskunnan kommenttien perusteella muokatut tekstit ovat valmiita julkaistavaksi.

Runsasta ja monipuolista blogisisältöä toivoen,

Pasi Juvonen

TKI –johtaja
Innovaatioiden kaupallistaminen
pasi.juvonen@lab.fi