Kirjoittajaohje

Haluatko kirjoittaa Innovations-blogiin?

Julkaisemme ytimekkäitä ja mielenkiintoisia, uutta tietoa tai uuden näkökulman sisältäviä kirjoituksia, jotka perustuvat LAB-ammattikorkeakoulun innovaatio-vahvuusalueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Teksteissä tulee käydä ilmi tekijän asiantuntijuus ja LAB-ammattikorkeakoulussa tehty työ. Yhteisartikkeleihin yhdessä sidosryhmien edustajien ja opiskelijoiden kanssa kannustetaan.

Mistä alkuun?

Vinkkejä kirjoitusprosessin aloittamiseksi löydät LAB julkaisijan oppaasta.

Tekniset kirjoitusohjeet

 • Tekstin pituus: max. 3000 merkkiä
  (ml. välit, poislukien kirjoittajakuvaus ja lähdeluettelo)
 • Otsikot: yläotsikko ja 1-3 alaotsikkoa
 • Kuvitus: 1-3 kuvaa tai videota, joiden käyttöön sinulla on lupa.
 • Kuvat: suositeltu kuvakoko 1280 x 640 pikseliä
 • Videot: YouTubessa julkaistu, julkinen videolinkki
 • Kuvateksti: kerro miten kuva liittyy tekstiin, lisää kuvaajan, julkaisijan tai kuvapalvelun nimi
 • Linkit: suotavia, upotetaan tekstiin.
 • Lähteet: lähdeviittauksissa ja lähdeluettelossa käytetään Harvardin nimi-vuosijärjestelmää.
 • Kirjoittajakuvaus: merkitse tekstin loppuun kirjoittajan nimi sekä 1-2 lausetta henkilön liittymisestä tekstin sisältöön.
 • Lähetä artikkeliehdotuksesi: lamkbusiness[@]lamk.fi.

Asiatarkastus

Toimituskunnan asiatarkastajat käyvät läpi kaikki artikkeliehdotukset ennen niiden julkaisua ja voivat pyytää tekstiin muutoksia. Toimituskunnalla on oikeus korjata huomaamansa kirjoitusvirheet.

Kuvien käyttö

Kuvien käyttöön täytyy olla kuvaajan ja kuvassa esiintyvien lupa. Kuvan voi ottaa itse tai käyttää avoimia (creative commons –lisenssin alaisia) kuvia. Avoimia kuvia käytettäessä tekstiin lisätään kuvan lähde. Kuvassa esiintyvien henkilöiden suhteen pätee perussääntö: julkisella paikalla tai julkisissa tilaisuuksissa otettuja kuvia saa käyttää. Jos julkisella paikalla otetussa kuvassa esiintyy vain pari ihmistä, jotka ovat selvästi tunnistettavissa, on kohteliasta kysyä lupa kuvan käyttöön. Yksityisissä tilaisuuksissa otettujen kuvien käyttöön tulee hankkia kirjallinen lupa. Tekstin mukana toimitetaan tieto kuvaajasta tai avoimen kuvan lähdetiedot sekä mahdollinen kuvassa esiintyvien antama kuvan julkaisulupa.

Saavutettavuusdirektiivi

Kiinnitäthän huomiota yhdenvertaiseen saavutettavuuteen blogiartikkelissasi. Kerro olennainen tieto heti sivun alussa. Liitä kuvien yhteyteen aina saman sisältöinen teksti. Tarjoa sisällön kannalta oleellisille kuville ja kuvakkeille kuvaavat alt-tekstit. Lisää infograafeille ja videoille tekstikuvaukset. Käytä kuvaavia väliotsikoita ja linkkitekstejä. Käytä selkeää ja yksinkertaista kieltä sekä verkkokirjoittamisen periaatteita. Varmista että otsikot ja linkit ovat helposti silmäiltävissä. Pidä tietomäärä hallittavana ja karsi ylimääräinen pois. Tietoa saavutettavuusdirektiivistä.

Julkaisutyyppi

Blogissa julkaistavat kirjoitukset ovat pääsääntöisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyypin E1 mukaisia yleistajuisia artikkeleita. E1-tyypin artikkelit kerryttävät ammattikorkeakoulun julkaisupisteitä ja niistä maksetaan julkaisupalkkio. Ministeriön julkaisutiedonkeruussa voi ilmoittaa blogi-kirjoituksen mikäli se täyttää E1-tyypille määritellyt vaatimukset. Kirjoittaja huolehtii itse tekstin viemisestä julkaisurekisteriin sen jälkeen, kun teksti on julkaistu blogissa. Julkaisurekisteri-ilmoituksen tekemiseen liittyvät ohjeet löytyvät täältä.

Kypsyysnäytteet / yhteisartikkelit opiskelijoiden kanssa

Opiskelijoiden ja opettajien/henkilökunnan yhteisartikkeleissa noudatetaan LABin julkaisutoiminnan Yhteiskirjoittamisen ohjeita. Opinnäytetyöhön pohjautuvissa kirjoituksissa toivotaan työstä esiin nostettavan jokin tietty näkökulma, jota artikkelissa käsitellään ja syvennetään. Opettajalla tulee olla artikkelissa oma kirjoittajapanos.

Matkaraportit

Hanke-, seminaari- ja konferenssimatkoihin perustuvissa blogikirjoituksissa pääpaino tulee olla jossakin matkan / tapahtuman teemassa tai sen osa-alueessa, johon blogikirjoituksessa syvennytään.