Kirjoittajaohje

LAB Focus julkaisee suurelle yleisölle suunnattuja artikkeleita (ks. OKM:n julkaisutyyppi E1), jotka perustuvat tekijän asiantuntijuuteen ja LAB-ammattikorkeakoulussa tehtyyn työhön. Artikkelit voivat olla mm. katsauksia opetuksen kehityksestä, hankkeiden kuulumisia tai perusteltuja kannanottoja ajankohtaiseen keskusteluun. Artikkelien tulee sisältää uutta tietoa tai uusia näkökulmia käsiteltävästä aiheesta. Artikkelikielenä on suomi tai englanti. Artikkelin tekijöissä voi olla mukana LABin ulkopuolisia henkilöitä, kuitenkin niin että myös LABin oman henkilökunnan panos näkyy tekstissä.

Tutustu näihin ohjeisiin huolellisesti jo ennen kuin aloitat kirjoittamisen. Vinkkejä kirjoitustyöhön löytyy myös LAB Julkaisijan oppaasta.

Yhteiskirjoitukset

Opettajan panoksen tulee näkyä yhdessä opiskelijan kanssa kirjoitetuissa artikkeleissa. Opinnäytetyön pohjalta kirjoitetut artikkelit eivät saa olla pelkkiä tiivistelmiä, vaan työstä tulee nostaa esiin jokin tietty näkökulma, jota artikkelissa käsitellään ja syvennetään. Suositus on, että artikkelissa olisi uutta materiaalia noin kolmannes. Lisätietoja yhteiskirjoittamisesta löydät erillisestä Yhteiskirjoittamisen ohjeesta (PDF).

Artikkelin sisältö ja rakenne

Tarjoa tekstiä ensisijaisesti vähintään yhteen blogikategoriaan. Tutustu blogikategorioihin LAB Focus -blogin välilehdeltä kategoriat.

 • Ohjepituus 3000 merkkiä mukaan lukien välit (pl. lähdeluettelo ja kirjoittajakuvaus)
 • Rakenne: pääotsikko, artikkeliteksti + vähintään 1 väliotsikko
 • Lähdeviittauksissa ja lähdeluettelossa käytetään Harvardin nimi-vuosijärjestelmää. Katso ohjeet LAB julkaisijan opas: Lähdeluettelo ja viittaaminen
 • Artikkelikuva: vähintään 1 vaakamuotoinen kuva (1280x640px)
 • Kirjoittajakuvaus tiivistettynä 1-2 lauseeseen (nimi, tehtävä, hanke/koulutusala, organisaatio) lisätään artikkelin loppuun
 • Määrittele artikkelille 1-3 hakukoneystävällistä asiasanaa

Lähetä artikkeliehdotus word-dokumenttina sähköpostilla: labfocus@lab.fi

Kuvitus ja hyperlinkit

Tekstiin voi liittää kuvien lisäksi taulukoita, kuvioita, videoita tai linkkejä.

 • Lähetä vaakamuotoiset kuvat, taulukot ja kuviot erillisinä tiedostoina (jpg tai png) ja videot linkkeinä tai erillisinä tiedostoina.
 • Merkitse kuvituksen paikka selkeästi tekstiin ja numeroi juoksevasti. Laadi kuvitukselle kuvatekstit. Esim. Kuva 1. Kuvaileva kuvateksti.
 • Lisää kuvien olennainen sisältö ns. alt-tekstinä kuvatekstin yhteyteen. Lisää saavutettavuudesta Saavutettavuus-välilehdellä.
 • Kuvien, videoiden ja kuvien lähteet merkitään tekstiviittauskäytänteen mukaisesti kuvatekstin yhteyteen ja lähdeluetteloon.
  • Jos kuvaa ei ole julkaistu aikaisemmin, merkitään kuvatekstin perään kuvan tekijän etu- ja sukunimi: Kuva 1. Kuvaileva kuvateksti (Kuva: Maija Meikäläinen).
  • Jos kuva on julkaistu aikaisemmin, siihen viitataan kuten tekstilähteeseen ja kuvalähteen tarkemmat tiedot merkitään lähdeluetteloon: Kuva 1. Kuvaileva kuvateksti (Meikäläinen 2022, 36)
 • Varmista aina kuvan käyttöoikeus, jos et ole ottanut kuvaa itse.

Linkitykset dokumentteihin tai muille verkkosivuille tehdään niin, että linkit merkitään erilleen muusta tekstistä. Linkit luetteloidaan erilliseen Linkit-luetteloon.

Tekijänoikeudet

LAB Focuksen käytössä on oletusarvoisesti Creative Commons -lisenssi CC BY-SA. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi jakaa, kopioida ja muokata julkaisua, kunhan mainitsee tekijän nimen, merkitsee linkin alkuperäiseen tuotokseen ja jakaa aineiston edelleen samalla lisenssillä.

Julkaiseminen

Kirjoittajat edustavat omia näkemyksiään ja vastaavat itse artikkelien sisällöstä sekä oikeakielisyydestä. LAB Focus -verkkoportaalilla on julkaisuoikeus sille toimitettuun materiaaliin, mutta tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaaliin liittyvien tekijänoikeuksien (mm. plagiointi) noudattamisesta säilyy kirjoittajalla.

Julkaisemisesta päättää ja vastaa blogin toimituskunta. Kirjoittajaa voidaan pyytää muokkaamaan tekstiään ennen julkaisua, minkä lisäksi toimituksella on oikeus editoida tekstiä ja korjata huomaamansa kirjoitusvirheet. Toimitus voi myös ohjata kirjoittajaa tarjoamaan artikkelia tekstin sisältöä tai kohderyhmää paremmin vastaavalle julkaisufoorumille.

Kaikki artikkelikäsikirjoitukset lähetetään toimituskunnalle arvioitavaksi osoitteeseen labfocus@lab.fi.

Julkaisupalkkio

LAB-ammattikorkeakoulun tulospalkkiolinjauksen mukaisesti julkaisupalkkio maksetaan LABin tutkinto-opiskelijoille ja henkilökunnalle kaikista julkaisuista, jotka täyttävät julkaisutiedonkeruun kriteerit ja jotka on tallennettu JUSTUS-tallennuspalveluun.

Kirjoittaja huolehtii itse julkaisun ilmoittamisesta julkaisurekisteriin sen jälkeen, kun teksti on julkaistu. Julkaisurekisteri-ilmoituksen tekemiseen liittyvät ohjeet löytyvät LAB Julkaisijan oppaasta. Linkki LAB Julkaisijan opas: Ohjeet julkaisutietojen ilmoittamiseen ja rinnakkaistallentamiseen.