Hyvinvointia elinympäristöstä, liikkumisesta ja matkailusta

125 artikkelia

Virkistyskäyttöstrategialla luonnossa liikkumisen hyödyt näkyviksi

Neljä viidestä suomalaisesta ulkoilee vähintään kerran viikossa. Koronapandemian aikana ulkoilukertojen määrä on noussut selkeästi erityisesti kaupungeissa asuvien suomalaisten kohdalla (Neuvonen ym. 2022). Stressaava maailmantilanne ja […]

Pelillistäminen syventää pyörämatkailun asiakaskokemusta

Pyörämatkailu on luontoliikuntaa, jossa yhdistyvät fyysisen aktiivisuuden tuomat hyvinvointivaikutukset sekä kokemus luonto- ja palveluympäristöistä. Liiketoimintana pyörämatkailu on vahvassa kasvussa oleva matkailun muoto, jonka nousua Covid-19-pandemia […]

Asikkalan pyörämatkailupalvelut yllättävät monipuolisuudellaan

LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU:n yhteisen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen (LAB 2022a) järjestämässä Yhteistyöllä näkyvyyttä Päijät-Hämeen pyörämatkailuun -tilaisuudessa 11.10.2022 ideoitiin keinoja ja toimintamalleja Päijät-Hämeen pyörämatkailureittien ja palvelujen näkyvyyden […]

Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmia, osa 3/3

Hyvinvointia opiskelijoille yhteistyön keinoin Tikissä työelämään -hankkeessa (LAB 2022) kehitettiin opiskelijahyvinvointia yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helian kesken (Halonen & Kangas 2022). Hankkeessa pilotoitiin matalan kynnyksen hyvinvointipalveluja […]