Asiakaskokemus ja ihmislähtöinen muotoilu

85 artikkelia

Uusi katseenseurantatekniikka auttaa ymmärtämään paremmin asiakkaan käyttäytymistä

Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen on yrityksen kannalta elintärkeää. Katseenseurannan käyttö tutkimusmenetelmänä ei ole uusi asia, mutta viimeaikainen teknologian kehitys on laajentanut sen käyttömahdollisuuksia. Aiemmin varsin kalliit ja erillisiä akkupaketteja tarvinneet […]

Pelaamalla yhteistyötä tutkimukseen

LAB-ammattikorkeakoulu osallistuu tutkimusosapuolena ammatillisen koulutuksen kehittämisen MOSAIC-hankkeeseen. LAB oli järjestämässä työpajan ammatillisen huippuosaamisen foorumissa 25.–26.9.2023 Amsterdamissa. EU:n työllisyyskomissaari Nicolas Schmit sekä Alankomaiden opetusministeri Robbert Dijkgraaf […]

Muotoiluinstituutin uusi IXD-studio rakentaa parempaa käyttökokemusta yhdistämällä fyysistä ja digitaalista tilaa

Asiakaskokemus rakentuu vuorovaikutuksesta. Siihen vaikuttaa laaja joukko asioita tuotteiden laadusta yrityksen brändiin ja asiakaspalvelun sujuvuuteen. Nämä muuttujat ovat läsnä niin fyysisessä liikkeessä kuin firman digitaalisessa […]