Health

1539 artikkelia

Luonto hyvinvoinnin ja liiketoiminnan edistäjänä

Luontolähtöisten palvelujen kehittämishankkeessa (LAB 2024) järjestetään ensimmäisen hankevuoden aikana useita tietoiskuja erityyppisistä teemoista. LuoPaKe-hankkeen kolmas tietoisku käsitteli luonnon hyvinvointivaikutuksia ja tutkittua tietoa. Luonto vaikuttaa myönteisesti […]

LABlanssin TKI-toiminta

LABlanssi ‒ Etelä-Karjalan ensihoidon oppimisympäristö -hankkeessa vahvistetaan ensihoitajaopiskelijoiden osaamista ja edistetään työelämävalmiuksia luomalla, pilotoimalla ja rakentamalla uudenalainen ensihoidon työelämäharjoittelun toimintamalli. LABlanssi-mallissa ensihoidon opiskelijoita ambulanssissa suoritettavassa […]

Työelämälähtöisessä opetuksessa tarvitaan laajaa osaamista

Kesäkuun alussa järjestettiin kotimaiset korkeakoulupedagogiikan päivät Pedaforum 2024. Siellä esiteltiin LAB-ammattikorkeakoulussa toteutettu digitaalisen palvelumuotoilun opetuskokeilu (YAMK), joka toteutettiin työelämälähtöisesti tuottamalla hyvinvointialueelle arvokasta tietoa oman kehittämistyön […]