Health

1350 artikkelia

Amk-opinnäytetyöt muuttuvan työelämän tutkimusresurssina

Opinnäytetöiden käyttäminen ammattikorkeakoulujen ja työelämäorganisaatioiden päivittäisessä kehittämistoiminnassa voisi olla vahva strateginen tavoite. Hyvinvointialalla tämä mahdollistaisi yhä kestävämmän yhteistyön oppilaitosten, hyvinvointialueiden ja yritysten välille. Amk-tasoisissa opinnäytetöissä […]

Uusia horisontteja kulttuuriperinnön tuotteistamiseen luontokohteissa

Kulttuuriperintö on olennainen osa geoparkien ja muiden luontokohteiden identiteettiä ja vetovoimaa. Mutta kuinka hyvin nämä kohteet hyödyntävät digitaalisuuden ja paikallisen taiteen mahdollisuuksia matkailun kehittämisessä? Luonnon […]

Etelä-Karjalan maisema-alueissa näkyy ihmisen ja luonnon vuorovaikutus

Valtakunnalliset maisema-alueet tuovat esille suomalaista kulttuuri- ja luonnonperintöä edustavimmillaan. Ne kertovat tarinaa ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta, havainnollistavat elinkeinojen historiaa ja edistävät kulttuuriperinnön säilymistä tuleville polville. […]