Osallisuus, työelämä ja turvallinen arki

172 artikkelia

Digimentorointi tukemassa ulkomaalaistaustaisia sairaanhoitajia

Sairaanhoitajapula koskettaa koko Suomea (Sairaanhoitajat 2021). Ulkomaalaistaustaisten terveydenhuollon ammattilaisten työllistymisaste on heikompi verrattuna suomalaissyntyisiin hoitajiin. Kun kantasuomalaisista terveydenhuollon ammattilaisista työllistyi 96 prosenttia, oli työllistymisaste maahanmuuttajataustaisilla […]

Fiksusti verkossa – sosionomiopiskelijat vahvistamassa nuorten digitaitoja

LAB-ammattikorkeakoulussa toteutetaan erilaisia hankkeita, joissa opiskelijat pääsevät hankkimaan osaamista autenttisissa työympäristöissä. DIGI-paja -hankkeen (LAB 2022) tarpeisiin vastaten LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat kehittivät osana opintojaan video-oppaan verkkotyöpajoissa ja […]