Osallisuus, työelämä ja turvallinen arki

476 artikkelia

Yhteisöohjautuvat tiimit fysioterapeuttikoulutuksessa

LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä paneuduttiin keväällä 2024 yhteisöohjautuvuuteen ja siihen, mitä se voisi tarkoittaa toimintatavoissa yksikön eri koulutusaloilla. Fysioterapeuttikoulutuksessa yhteisöohjautuvuutta työstettiin sekä talon ulkopuolisten asiantuntijoiden että sisäisen […]

Kokemusasiantuntijat ja -toimijat kohtasivat kehittämisen merkeissä Lahdessa

Kumppanuustalo Fellmanniassa järjestettiin ensimmäistä kertaa Päijät-Hämeen kokemusasiantuntija- ja -toimijapäivä 24.4.2024. Päivän tavoitteena oli tarjota kokemusasiantuntijoille ja -toimijoille mahdollisuus tavata vertaisia, jakaa kokemuksia sekä kertoa tarpeita […]

Yhteiskehittämistä sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen työryhmässä

Valtakunnallisen sosiaalialan AMK-verkoston päätavoitteena on luoda sosiaalialan ammattikorkeakouluille edellytyksiä toiminnan kehittämiselle ja vaikuttavuudelle. Sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen alatyöryhmä toteuttaa sosiaalialan AMK-verkoston tavoitetta ja arvoja avoimuudesta, […]