Osallisuus, työelämä ja turvallinen arki

239 artikkelia

Helsingin työllisyyspalveluissa yhteiskehitettiin asiakaskokemuksen johtamista

Helsingin työllisyyspalvelujen asiakkaina on liki 50 000 työtöntä työnhakijaa, ja työntekijöitä on lähes 400. Vuonna 2022 Helsingin työllisyyspalveluiden strategiseksi kärjeksi nostettiin asiakaskaskokemuksen kirkastaminen. (Helsingin työllisyyspalvelut […]

Asiakastyytyväisyyskyselyllä osallisuutta kehitysvammaisten asumisyksikössä

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollon toimintayksiköllä tulee olla palvelun laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista pitäisi selvittää säännöllisesti keräämällä asiakaspalautetta asiakkailta, heidän läheisiltään ja henkilökunnalta […]