Ääni- ja videojulkaisut

LAB Focus -blogi tarjoaa myös mahdollisuuden ääni- ja videoteosten julkaisuun. Toimituskunta käy läpi kaikki ehdotukset ja päättää julkaisusta mikäli teokset täyttävät annetut kriteerit.

LAB Focus YouTube -kanavalla julkaistaan LAB-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tuloksena syntyneitä videoita.

LAB Focus SoundCloud -kanavalla julkaistaan LAB-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tuloksena syntyneitä podcasteja.