Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa esteettömyyttä verkkopalveluissa: se parantaa yhdenvertaisuutta ja tekee samalla verkkosisällöistä kaikille käyttäjille selkeämpiä. Julkaisualustalle kirjoittavien on hyvä ottaa saavutettavuus huomioon, jotta blogin sisältö olisi yhdenvertaisesti kaikkien käytettävissä.

Saavutettava teksti on selkeästi kirjoitettua ja jäsenneltyä ja huomioi kohdeyleisönsä. Ohjeita hyvään tekstiin löydät LAB Julkaisijan oppaasta. Linkki Julkaisijan Oppaan Vinkkejä kirjoittajalle -välilehdelle. Tälle sivulle on lisäksi koottu muutamia erityisesti saavutettavuusnäkökulmasta tärkeitä ohjeita.

Yleiset ohjeet

 • kirjoita selkeästi: selitä erikoissanat ja kirjoita lyhenteet auki
 • kerro tärkein heti artikkelin alussa
 • tee tekstistä helposti silmäiltävää käyttämällä väliotsikoita
 • tee otsikoista kuvaavia: käytä mieluiten lauseotsikoita ja laita tärkein asia otsikon alkuun
 • tarkista tekstin oikeinkirjoitus
 • voit tarkistaa tekstin sujuvuuden lukemalla sen ääneen

Kuvien käyttö

 • kuvat ja infografiikka havainnollistavat tekstin sisältöä
 • varmista, että kuvien ja kaavioiden sisältämä informaatio on saatavissa myös tekstinä: joko artikkelin leipätekstissä tai kuvaan liitetyssä alt-tekstissä

Kuvien vaihtoehtoiset tekstit eli alt-tekstit

Kuvien vaihtoehtoiset tekstit (ns. alt-teksti, alternative text) parantavat merkittävästi verkkosisältöjen saavutettavuutta. Saavutettavuusdirektiivin vaatimuksissa edellytetään, että kaikelle ei-tekstuaaliselle verkkosisällölle tarjotaan tekstivastineet. Toisin sanoen kuvien, videoiden ja äänen sisältämä tieto pitää verkossa esittää myös tekstinä.

Kirjoittajat tuntevat itse aiheensa parhaiten, joten suosittelemme toimittamaan kuville valmiit alt-tekstit.

 • Vaihtoehtoinen teksti ei näy valmiissa julkaisussa, mutta ruudunlukuohjelman käyttäjä saa sen avulla tietoonsa kuvan sisällön ja informaation.
 • Hyvä alt-teksti kuvailee lyhyesti mutta täsmällisesti kuvan sisällön. Kuvien alt-tekstitys on tärkeää myös hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Kuvausta ei tarvitse aloittaa sanoilla ”Kuvassa on…”, sillä ruudunlukuohjelma kertoo ennen alt-tekstiä, että kyseessä on kuva.
 • Infografiikka on hyvä ja tehokas keino visualisoida tietoa. Saavutettavuuden näkökulmasta haasteena on infograafien sisältämä suuri tietomäärä. Aloita kuvausteksti sanalla infograafi ja kuvaile lyhyesti infograafin aihetta ja keskeistä sisältöä. Kerro myös, että infograafin sisältö avataan tarkemmin artikkelin tekstissä.

Esimerkki alt-tekstistä: Pyöräilijä polkee paksurenkaista maastopyörää auringonpaisteessa lumisessa maastossa. Taustalla havupuita.

Linkkien käyttö

Tekstiin on mahdollista upottaa linkkejä muihin verkkoaineistoihin. Saavutettavassa linkissä huomio tulee kiinnittää erottuvaan ja kuvailevaan linkkitekstiin. Linkkiteksti on se teksti, jota klikkaamalla siirrytään tekstistä linkin kohteeseen. Hyvä linkkiteksti erottuu tekstimassasta ja kertoo käyttäjälle, mihin linkki johtaa.

 • Kun linkki johtaa verkkosivulle, kerro linkkitekstissä verkkosivun otsikko: ”Linkki LAB Focus -blogin kirjoittajaohjeeseen”
 • Kun linkki johtaa tiedostoon, kerro tekstissä tiedoston nimi tai pääotsikko ja tiedostotyyppi: ”Vuosikertomus 2019, pdf”
 • Kun linkistä siirrytään erikieliselle sivustolle, se kannattaa kertoa linkkitekstissä tai linkin yhteydessä: ”Linkki LAB Focus -blogin englanninkieliseen kirjoittajaohjeeseen”.

Vältä pelkkien verkko-osoitteiden (url) laittamista linkkitekstiksi. Se hankaloittaa lukemista ja ruudunlukuohjelmien käyttöä. Vältä myös lyhyitä tekstejä, kuten ”lue lisää”, jotka eivät tarpeeksi tarkasti kerro mihin linkki johtaa.

Lisäohjeita ja tietoa saavutettavuudesta

LAB Focuksen saavutettavuusohjeiden lähteenä on käytetty Celian sivuja Yleistä tietoa saavutettavuudesta, Selkeät rakenteet ja Kuvien vaihtoehtoiset tekstit.

Saavutettavuusvaatimuksista voi lukea lisää Aluehallintoviraston Digi kuuluu kaikille! -sivustolta.