Julkaisutyyppi

Blogissa julkaistujen artikkelien julkaisutyyppi on E1, poislukien uutiset, mainokset ja vinkit. E1 julkaisutyypin artikkelit tunnistata artikkeliin liitetystä avainsanasta ”Artikkeli E1”.

E1 tyypin artikkelit kerryttävät ammattikorkeakoulun julkaisupisteitä ja ne ilmoitetaan vuosittain Opetusministeriölle. Julkaisut ilmoitetaan kirjoittajan tekemän julkaisuilmoituksen perusteella. Julkaisut ilmoitetaan julkaisutietojen tallennuspalvelun Justuksen kautta.

Ministeriön julkaisutiedonkeruussa voi ilmoittaa blogi-kirjoituksen mikäli se täyttää seuraavat ehdot:

  • julkaisun tulee olla julkisesti kenen tahansa saatavilla
  • julkaisukanavalla tulee olla tekijästä riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää julkaisukanavalla julkaistavista julkaisuista
  • julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa
  • tekijällä on työsuhde organisaatioon julkaisun ajankohtana
  • julkaisulla täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön, julkaisu perustuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön