European Creative Futures 2020 intensiivijakso – EU-hankkeesta vakiintuneeksi yhteistyöksi

European Creative Futures (ECF) intensiivikurssi pidettiin tammikuussa Irlannissa Cork University of Technology’n (CIT) ollessa järjestäjänä. ECF on viiden yliopiston yhteinen yrittäjyyteen kannustava opintojakso, joka on kiinnostanut opiskelijoita suuresti vuodesta toiseen. Tälle yhdettätoista kertaa järjestetylle viikolle osallistui yhteensä 45 opiskelijaa.

Yrittäjyysajattelua luoville aloille

Alun perin toiminta alkoi EU-rahoitteisena hankkeena vuonna 2010. Rahoitusta saatiin kolmen vuoden ajan. Hankkeen käynnisti tuolloinen Lahden ammattikorkeakoulun musiikin laitos Minna Liskin aloitteesta. Mukana yhteistyössä ovat alusta asti olleet Lahden ammattikorkeakoulun ja CIT:n lisäksi Norwegian Academy of Music Oslosta, Solent University Southamptonista sekä HU University of Applied Sciences Utrechtista.

Ajatuksena oli tuoda yrittäjyyshenkisyyttä luovien alojen opiskelijoiden opintoihin ja toisaalta tutustuttaa muiden alojen opiskelijoita luovien alojen tarjoamiin mahdollisuuksiin.  Toteutustavaksi muodostui monialaisten ja monikulttuuristen työryhmien muodostaminen opiskelijoista intensiiviviikon ajaksi jokaisen osallistuvan yliopiston toimiessa vuorollaan isäntänä.

Konsepti koettiin toimivaksi ja hyödylliseksi. EU-rahoituksen päätyttyä toimintaa päätettiin jatkaa. Jokainen järjestävä yliopisto on osallistunut opiskelijoiden kulujen tukemiseen mahdollisuuksien mukaan sekä on sitoutunut rahoittamaan pienellä osuudella järjestelykuluja omalla vuorollaan. Opetushenkilökunnan kustannukset on katettu pääosin Erasmus-vaihdon tuella.

Kuva 1. CIT:n Rubicon-yrityshautomossa yrittäjien näkemyksiä kuuntelemassa (Kuva: Ritva Kinnunen)

Intensiiviviikon aikana opiskelijat ideoivat monikansallisissa, monialaisissa ja monikulttuurisissa ryhmissä kehittämiään liikeideoita. Paikalliset yrittäjät tapaavat opiskelijoita ja antavat palautetta liikeideoitten kehittämiseksi.   

Cork – kulttuurien kohtaamisen superviikko

Tammikuussa järjestetty intensiiviviikko Corkissa kokosi yhteen kahdeksaatoista eri kansallisuutta edustaneen opiskelijaryhmän. Vaikka yliopistoja on vain viidestä eri maasta, niin mukana työpajassa oli myös paljon tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ympäri maailmaa. Corkissa oli nuoria mm. Etelä-Amerikasta, Intiasta, Etelä-Afrikasta ja monista Euroopan maista.

Kuva 2. Liikeideoiden esitykset (Kuva: Anu Akkanen)

Eri kulttuurien kohtaamisen lisäksi ECF:ssä on tavoitteena ollut tuoda saman pöydän ääreen opiskelijoita eri aloilta työskentelemään yhdessä. Norwegian Academy of Music‘sta mukana on ollut muusikoita ja laulajia, Solent University’sta graafisen suunnittelun opiskelijoita ja University of Applied Sciences Utrechtista markkinoinnin opiskelijoita. Cork University of Technology’sta mukaan on tullut viestinnän, musiikin, liiketalouden, maatalouden sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. LAMK:sta osallistujia on ollut liiketalouden ja muotoilun aloilta sekä sosiaali- ja terveysalalta.

Intensiivistä työskentelyä ja kulttuuria

ECF–viikko on pitkiä päiviä, keskustelemista, yhdessäoloa ja oman mukavuusalueen rikkomista keskittyen liikeidean muokkaamiseen.  Työskentelyn ohella kulttuuri ja luovuus olleet aina vahvasti edustettuina ECF:n ohjelmassa. Corkissa pääsimme vierailemaan CIT Cork School of Musicissa koulun opiskelijoiden esittämässä Earthquakes in London teatteriesityksessä ja sekä norjalaisten että irlantilaisten muusikoiden ja laulajien upeassa konsertissa.

Kuva 3. Intensiivistä työskentelyä päätöskuvaan saakka (Kuva: Gerard O’Donovan)

Kirjoittajat

TaM Anu Akkanen toimii LAB–ammattikorkeakoulussa Muotoiluinstituutissa valokuvauksen lehtorina. ECF:ssä hän vastaa visuaalisesta markkinoinnista.

KTT Ritva Kinnunen työskentelee yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa liiketoimintayksikössä. ECF-opintojaksolla hänen vastuualueenaan ovat markkinoinnin ja erityisesti digitaalisen markkinoinnin osa-alueet.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *