Itsensä johtaminen: elämän tärkeä yleisavain

Itsensä johtamisen käsite tullut yhä useammalle tutuksi. Itsensä johtamisesta voidaan käyttää myös nimityksiä oman työn johtaminen ja itseohjautuvuus.Kaikki nämä tarkoittavat samaa asiaa, eli yksilön taitoa tehdä arjen tärkeitä valintoja elämässään. Tähän kokonaisuuteen liittyvät muun muassa ajanhallinta, ruokailutottumukset, riittävä uni ja liikunta (Seuri 2018).

Itsensä johtaminen on myös tavoitteiden asettamista, itsereflektointia ja aikataulujen suunnittelua. Onnistuneesti itseään johtava ihminen on tietoinen omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Hän kykenee määrittämään tavoitteensa ja elämänsä suunnan, kääntämään haastavatkin tilanteet voitoksi sekä etenemään suunnitelmallisesti kohti tavoitteitaan. (Niemi 2022.)

[Alt-teksti: Korkkitaululle on kiinnitetty nupinastalla keltainen tarralappu, jossa lukee olen minä itse osakeyhtiön toimitusjohtaja.]
Kuva 1. Itsensä johtamiseen kuuluu oman elämän suunnan ja tavoitteiden määrittäminen. (Kuva: Tiia Niemi)

Itsensä johtaminen työelämätaitona

Kaikilla meistä on mahdollisuus vaikuttaa omaan osaamiseemme ja tekemiimme tekoihin. Itsensä johtaminen ei ole pelkkä työelämätaito, sillä yksilön kyky hallita omaa tekemistään ulottuu kaikille elämän osa-alueille. Kuitenkin juuri tästä syystä itsensä johtamisen taitoa voidaan pitää erittäin tärkeänä työelämätaitona, sillä onnistuneesti elämäänsä hallitseva on usein myös energinen, keskittynyt ja osaava työntekijä. Nykyään yhä useampi pystyy päättämään oman työnsä aikatauluttamisesta ja tehtäviensä priorisoinnista. Aika ja energia ovat resursseja, joita ei ole käytössä loputtomiin. Siksi asioita on osattava priorisoida. Itsensä johtamisessa on hyvin pitkälti kyse tiedostamisesta; osataan keskittää huomio oikeisiin asioihin ja tehdä järkeviä valintoja. Aina ei tietenkään ole mahdollista vaikuttaa kaikkeen työssä tapahtuvaan, mutta onnistunutta itsensä johtamista on tällöin myös se, että tiedostaa asian, hyväksyy eri tilanteiden mahdollistamat realiteetit ja niiden puitteissa toimii mahdollisimman hyvin. (Granroth 2020.)

Itsensä johtaminen voi kuulostaa vaikealta, mutta kukaan ei ole seppä syntyessään. Oman itsensä johtamista on täysin mahdollista kehittää sekä työelämässä että vapaa-ajalla siinä missä mitä tahansa muutakin taitoa. Työterveyslaitos on vuonna 2020 listannut seitsemän keinoa parantaa itsensä johtamista työelämässä, jotta jokainen voisi olla oman itsensä paras mahdollinen pomo.

  1. Aseta itsellesi tavoitteita ja pilko ne mahdollisimman konkreettisiksi tehtäviksi.
  2. Priorisoi työtehtäviäsi. Muista että voit keskittyä vain muutamaan asiaan kerrallaan.
  3. Suunnittele ajankäyttösi ja tee perinteisiä to do -listoja.
  4. Panosta niihin hetkiin, joissa vireystilasi on parhaimmillaan. Älä yritä tehdä monta asiaa samanaikaisesti, multitaskaus ei ole hyvä idea.
  5. Tunnista stressi ja koeta ehkäistä sitä esimerkiksi tauottamalla työtäsi.
  6. Pohdi, miten voit itse edistää omaa hyvinvointiasi. Pyydä ajoissa apua, jos kuormitus on liian suurta.
  7. Arvosta ja kannusta itseäsi. Ajattele, että sinä olet riittävän hyvä, ja puhu itsellesi kauniisti. Ole itsellesi paras mahdollinen pomo! (Sarkkinen 2020.) 

Itsensä johtamisesta on muodostunut jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä yksi menestymisen ja työssä jaksamisen kulmakivistä. Parhaimmillaan itsensä johtaminen mahdollistaa vapaa-ajan ja työn yhdistämisen sekä myös työssä kehittymisen.

Kirjoittajat

Tiia Niemi on valmistunut LAB-ammattikorkeakoulusta liiketalouden alan YAMK-tradenomiksi uudistavan johtamisen koulutuksesta. Hän tutki opinnäytetyössään toimeksiantajayrityksen asiakkuuksienhallintajärjestelmä CRM:n vaikutusta järjestelmän käyttäjien oman työn johtamiseen.

Kristiina Brusila-Meltovaara toimii johtamisen yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Granroth, U. 2020. Kohon kolme kovaa töiden ja itsensä johtamiseen. Viitattu 16.5.2022. Saatavissa https://www.kohosales.com/sisaltopankki/kohon-kolme-kovaa-toiden-ja-itsensa-johtamiseen/

Niemi, T. 2022. CRM-järjestelmän vaikutus oman työn johtamiseen. Case: Yritys X. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Liiketalouden ala. Lahti. Viitattu 16.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205169364

Sarkkinen, M. 2020. Ole itsellesi paras mahdollinen pomo! Seitsemän keinoa parantaa itsensä johtamisen taitoja. Työterveyslaitos. Viitattu 16.5.2022. Saatavissa https://www.ttl.fi/tyopiste/ole-itsellesi-paras-mahdollinen-pomo-seitseman-keinoa-parantaa-itsensa-johtamisen-taitoja

Seuri, V. 2018. Itsensä johtaminen vie parempaan tulokseen. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Viitattu 16.5.2022. Saatavissa https://www.ilmarinen.fi/tietoa-ilmarisesta/ajankohtaista/blogit-ja-artikkelit/2018/itsensa-johtaminen-vie-parempaan-tulokseen/