Kannattavuuden seuranta korostuu epävarmoina aikoina

Pitkällä aikavälillä kannattavuus on yritystoiminnan elinehto. Kannattavuuden seuranta onkin yksi yrityksen talouden seurannan kulmakivistä. On tärkeää ymmärtää myös toiminnan muutosten vaikutukset kannattavuuteen. Tämä on korostunut koronapandemian aikana, jolloin monissa yrityksissä on jouduttu tekemään nopeita päätöksiä toiminnan sopeuttamiseksi.  

A close up of a report papers with a graph.
Kuva 1. Kannattavuuden seuranta on yrityksen talouden seurannan kulmakivi. (Kuva: Pixabay / CC0)

Pandemian vaikutukset yritysten talouteen 

Koronapandemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset näkyvät yritysten kannattavuudessa monella tavoin. Osa yrityksistä kärsii maailman tilanteen epävakaudesta, sillä taloudellinen epävarmuus saa ihmiset lykkäämään ostopäätöksiä. Myös yritykset, joiden kysyntä ei ole muuttunut, saattavat huomata epidemian vaikutukset esimerkiksi materiaalien saatavuusongelmina. (Lehmus 2020.)  

Kaikkia koronapandemian vaikutuksia ei voida vielä tarkasti määrittää. Voidaan kuitenkin todeta, että pandemian taloudelliset vaikutukset yritystoimintaan vaihtelevat toimialoittain. (Vanhala 2020.) Yritykset ovat tehneet nopeita päätöksiä taloudellisen tilansa tukemiseksi kriisin aikana. Esimerkiksi teknologianteollisuudessa arviolta 70 prosenttia yrityksistä on lomauttanut tai aikoo lomauttaa työntekijöitään. (Kuivaniemi 2020.) Tällaisina haastavina aikoina on tärkeää, että yritys pystyy tekemään mahdollisimman rationaalisia päätöksiä kannattavuusnäkökulmat huomioiden. 

Kannattavuuden seurannan hyödyntäminen päätöksen teossa 

Yrityksen tuloksesta raportoidaan tilinpäätöksessä. Tilinpäätösinformaatio palvelee erityisesti yrityksen ulkoisia sidosryhmiä, ja tätä tulosraportointia säädellään monin normein. (Pellinen 2019, 18.) Pelkkä tilinpäätösraportointi ei kuitenkaan riitä yrityksen sisäisen päätöksenteon tueksi, vaan avuksi tarvitaan johdon laskentatoimen tuottamaa tietoa. Esimerkiksi kustannuslaskennan keinoin voidaan tarkastella tuotantolinjojen tai tuoteryhmien kannattavuuksia. Oleellista on, että yrityksen johto ymmärtää, mistä kannattavuuden muutokset johtuvat ja mitä muutoksia on tehtävä kannattavuuden parantamiseksi.  

Lydmila Mikkonen (2020) selvitti opinnäytetyössään, miten toimintatapojen muutos, kuten töiden kulun virtaviivaistaminen, heijastui pre-press –tuotantolinjan kannattavuuteen kirjapaino Markprint Oy:ssa. Samalla selvitettiin, miten kustannus- ja kannattavuuslaskentaa voisi edelleen kehittää, jotta se palvelisi entistä paremmin päätöksentekoa. Opinnäytetyön tuloksista selvisi, että toimintatapojen muutosten myötä tuotantolinjan kannattavuus oli parantunut. Kustannuslaskennan kehittämiseksi tuotantolinjan toiminnassa tulisi kiinnittää tarkemmin huomiota töille kirjattavien kustannusten oikeellisuuteen. Töille kirjattavat kustannukset vaikuttavat raportteihin, joiden perusteella yritys seuraa kannattavuutta ja tekee päätöksiä pandemian aikana sekä tulevaisuudessa. Mikäli päätökset perustuvat virheellisiin raportteihin, yrityksen on vaikea tehdä oikeita ratkaisuja kannattavuuden parantamiseksi. 

Kirjoittajat 

Lydmila Mikkonen opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa tradenomiksi pääsuuntauksenaan taloushallinto ja logistiikka. 

Sirpa Varajärvi toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä. 

Lähteet 

Kuivaniemi, O. 2020. Korona-kriisin vaikutukset tuntuvat rajusti vientiteollisuudessa – Teknologiateollisuuden kysely: Jopa 70 prosenttia yrityksistä lomauttamassa. Kauppalehti. [Viitattu 29.5.2020]. Saatavilla: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/korona-kriisin-vaikutukset-tuntuvat-rajusti-vientiteollisuudessa-teknologiateollisuuden-kysely-jopa-70-prosenttia-yrityksista-lomauttamassa/1bd56f74-8c9b-4b75-8300-339e270123ae 

Mikkonen, L. 2020. Pre-press-tuotantolinjan toimintatapojen muutoksen vaikutus katteeseen, Case: Kirjapaino Markprint Oy. LAB-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. [Viitattu 29.5.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020060817732 

Lehmus, M. 2020. Arvio koronaviruksen taloudellisista vaikutuksista eduskunnan talousvaliokunnalle, aiheesta O 24/2020 vp. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. [Viitattu 29.5.2020]. Saatavilla: https://www.etla.fi/ajankohtaista/lausunnot/eduskunnan-talousvaliokunnalle-aiheesta-o-24-2020-vp-taloustilanne-suomessa-ja-euroopan-unionissa/ 

Pellinen, J. 2019. Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. 3. uudistettu painos. Helsinki: Alma Talent Oy. [Viitattu 10.6.2020]. Saatavilla: https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.ezproxy.saimia.fi/teos/IAIBFXDTEB#/kohta:Kustannuslaskenta((20)ja((20)kannattavuusajattelu((20)/piste:b0 

Vanhala, J. 2020. Yritysten maksuvaikeudet koronapandemiassa − laskelmia yritysaineistolla. Suomen Pankki. [Viitattu 28.5.2020]. Saatavilla: https://www.eurojatalous.fi/fi/2020/1/yritysten-maksuvaikeudet-koronapandemiassa-laskelmia-yritysaineistolla/ 

Kuvat 

KUVA 1. Pixabay. 2020. David Schwarzenberg. Taloudellinen-analytics. [Viitattu 17.9.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/taloudellinen-analytics-h%C3%A4m%C3%A4rt%C3%A4%C3%A4-2860753/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *