Kiertotalousasiantuntemusta Mechelenistä, Belgiasta

Marraskuussa 2021 CECI projektipartnerit pääsivät vihdoin matkustamaan Mecheleniin, Belgiaan. Interreg Europe rahoitteisessa CECI – (Citizen involvement in circular economy implementation) -projektissa osallistetaan asukkaita alueellisiin kiertotalouden ratkaisuihin. Projektia toteutetaan yhteistyössä kahdeksan eurooppalaisen partnerin kesken. CECI-projektissa keskitytään erityisesti kierto- ja jakamistalouden ratkaisuihin. Jakamalla hyviä käytäntöjä partnereiden kesken ja oppimalla toisten kokemuksista, voidaan löytää uusia ratkaisuja oman alueen kierto- ja jakamistalouden vahvistamiseen. Projektin aikana projektipartnerit tapaavat ja tutustuvat tarkemmin valittuihin hyviin käytäntöihin paikan päällä. COVID-19 on vaikeuttanut näitä vierailukäyntejä suuresti.

Partneritapaaminen järjestettiin vanhasta pesulasta ja tyhjäksi jääneestä toimistorakennuksesta korjattavassa kiertotalouskeskuksessa, Impact Factory:ssa joka on Mechelenin kaupungin ja Stadsmakersfondin yhteinen projekti. Projekti on vasta aluillaan, mutta valmistuessaan sen odotetaan kattavan useampia rakennuksia ja mahdollistavan työskentelytilan noin 150–200 henkilölle. Se tulee toimimaan kaupungin kiertotalouskeskittymänä, sisältäen monenlaista toimintaa ja yhdistäen erilaisia järjestöjä, asukasaktiviteetteja ja työllistämishankkeita. Jo nyt keskukseen on sijoittunut useita eri toimijoita. Hollanninkielinen linkki Impact Factory:sta kertovaan artikkeliin.

yökuva Mechelenin kaupungin keskustorilta. Kuvassa näkyy valaistuja rakennuksia ja taka-alalla valaistu St.Rumbold-katedraali
Kuva 1. Mechelen kaupungin keskustori iltavalaistuksessa (Kuva: Katerina Medkova)

Innostavia esimerkkejä

Sharable Mechelen (Deelbaar Mechelen) on jakamistalouteen perustuvaa lainaamotoimintaa, jota pyöritetään vapaaehtoisten voimin. Kaupunkilaiset voivat pientä vuosimaksua vastaan saada lainaansa mm. työkaluja. Tällä hetkellä lainaamolla on noin 200 jäsentä. Englanninkielinen linkki Sharable Mechelen sivustolle.

Labo Leegstand on rakentanut lainaamolle tilat kiertotalouskeskukseen. Labo Leegstand tekee tutkimusta ja kehittää modulaarisia rakennusjärjestelmiä, joita voidaan helposti siirtää paikasta toiseen. Nämä rakennusjärjestelmät koostuvat kehyksistä, joissa yhdistetään puuta ja metallia. Eristysmateriaaleina käytetään kierrätettyjä farkkuja, ruohoa ja maatalouden sivuvirtoja. Labo Leegstandin lainaamolle rakentamassa moduulissa on hyödynnetty vanhasta toimistorakennuksesta säästyneitä ikkunoita, jotka toimivat nykyisin lainaamon seininä. Kehitteillä on myös nettisivusto kierrätetyille rakennusmateriaaleille. Hollanninkielinen linkki Labo Leegstandin arkkitehtuuria esittelevälle sivulle.

MechCiCo – Klimaan on asukasaktiivisuuteen perustuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on investoida vihreään energiaan ja tukea ilmastoneutraaleita aiheita. Heidän toimintaansa ohjaa ns. mansikkamalli, jossa uusi ”mansikka” (= idea, toiminta, projekti) lisääntyy vanhasta ytimestä. Vanha ydin tarjoaa uudelle tarpeellisen alun. Ajan kanssa uusi ”mansikka” itsenäistyy ja jatkaa omaa kasvuaan. Hollanninkielinen linkki MechCiCo projektia esittelevälle sivulle

Kuvassa mies seisoo oikealla ja pitää esitystä. Hänen takanaan näkyy toimistokalusteita. Kuvan vasemmassa reunassa on kaksi Powerpoint -kuvaa, joista ylemmässä näkyy mechcico (Mechelaars circulair & cooperatief) -tiimin kuva ja alemmassa on listattu 5 menestystekijää (Success factors: Partnership – Equal footing with local government, Project flexibility – Room for experiment, Citizen involvement – Can start change!, Strawberry model, Do things)
Kuva 2. Mansikkamalli-filosofiaa esittämässä Bart Debruyne (Kuva: Katerina Medkova)

Mechelenin kaupunki on vahvasti mukana alueen kierto- ja jakamistalouden edistämisessä. Kaupunki tekee paljon yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa, järjestäen sekä tiloja että tilaisuuksia kohtaamisille ja uusien ideoiden syntymiselle. Matkan aikana nähdyt hyvät käytännöt ja kokeilut perustuvat kaikki vahvasti vapaaehtoistyölle. Ne ovat kestäviä monista eri näkökulmista, niin ympäristön kannalta kuin sosiaalisestikin katsottuna. Mechelenissä on sisäistetty vastuullisuus ja työtä sen eteen on tehty jo paljon.

Kirjoittajat

Marjut Villanen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä TKI-asiantuntijana ja toimii CECI-hankkeen projektipäällikkönä.

Katerina Medkova työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Teknologia-yksikössä TKI-asiantuntijana ja toimii CECI-hankkeen viestintäpäällikkönä.

Linkit

Linkki 1. Vansina, W. 2021. Circulaire Impact Factory krijgt vorm: “Plaats voor 200 werkplekken”. DPG Media NV. [Viitattu 14.12.2021]. Saatavissa: https://www.hln.be/mechelen/circulaire-impact-factory-krijgt-vorm-plaats-voor-200-werkplekken~abce6042/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Linkki 2. Interreg Europe. 2021b. Good practice: Sharable Mechelen. Policy Learning Platform. [Viitattu 26.11.2021]. Saatavissa: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5459/shareable-mechelen/

Linkki 3. Architectura. 2021. Labo Leegstand. [Viitattu 29.11.2021]. Saatavissa: https://architectura.be/nl/projecten/29688/labo-leegstand

Linkki 4. Klimaan. 2021. Mechcico – Mechelaars Circulair en Coöperatief. [Viitattu 29.11.2021]. Saatavissa: https://klimaan.be/project/mechcico/

Linkki 5. Interreg Europe. 2021a. Project Summary. CECI. [Viitattu 29.11.2021]. Saatavissa: https://www.interregeurope.eu/ceci/