Miehille verkkosivu hyvinvoinnin tueksi

Mieserityisen työotteen kehittäminen ja edistäminen Etelä-karjalassa on yksi LABin Miestämö-hankkeen ja MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry:n hallinnoiman Miehen mieli -hankkeen yhteisistä tavoitteista (LAB 2022, MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry 2022). Hankkeiden välisenä yhteistyönä on rakennettu Saimaan miehet -verkkosivustoa, joka syntyi ajatuksesta ja tarpeesta luoda sivusto, jolta löytyisi koottuna toimintaa, tietoa ja tukea miehille. Saimaan miehet -sivusto ensiesiteltiin yleisölle 13.5.2022 järjestetyssä Mies ja mielenterveys -seminaarissa.

Kuva 1. Lappeenrannan Kulttuuritila Nuijamiehessä pidetyssä seminaarissa kerrottiin pian avattavasta Saimaan miehet -sivustosta. (Kuva: Kati Ojala)

Tietoa ja tukea verkosta

Saimaan miehet -sivuston ylläpidosta tulee vastaamaan MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry, jolle rooli on luontainen kolmannen sektorin toimijana. Järjestöillä on usein oman alansa erityistietoa tai ihmisten erityisiin elämäntilanteisiin liittyvää kokemus ja vertaistietoa, jonka välittäminen eteenpäin sitä tarvitseville on yksi järjestöjen keskeisistä tehtävistä (Peltosalmi ym. 2020). Saimaan miehet -sivustoa on rakennettu järjestöjen tietopalveluille tai auttaville verkkopalveluille (kts. Rahikka 2013) ominaiseen tapaan keskittyen määrättyjä aihealueita käsittelevään tematiikkaan, jonka avulla miehet voivat itse etsiä tietoa tai mahdollista muutosta elämäntilanteeseensa.

Työelämään liittyvä tieto

Saimaan miehet -sivusto kokoaa tietoa miesten elämän eri osa-alueista hyvinvoinnin tueksi, ja Miestämö-hankkeen luonteva rooli on ollut työelämään liittyvän tiedon tuottaminen eri näkökulmista tähän kokonaisuuteen. Uutta tietoa aiheeseen on saatu hankkeessa tehtyjen miesten ja miehiä työllisyyspalveluissa kohtaavien ammattilaisten haastatteluiden pohjalta.

Työttömien miesten tarinoissa korostuvat yhtenäisyydet miehenä ja poikana olemisesta sekä erilaiset jatkumot, jotka ovat johtaneet työelämästä syrjäytymiseen. Työttömyys esimerkiksi passivoi miehiä, eristää muusta elämästä ja hankaloittaa kotoa lähtemistä. Rakenteellisen työttömyyden ohella huomiota tulee kiinnittää yksilöllisellä tasolla miesten kokemuksiin työttömyydestä (Sarjanoja 2022).

Kuva 2. Projektipäällikkö Harri Sarjanoja kertoi Mies ja mielenterveys -seminaarissa hankkeen tuottamasta tiedosta. (Kuva: Kati Ojala)

Lopuksi

Digitalisaation edetessä suomalaiset käyttävät internetiä yhä enemmän itsenäisesti tiedonhakuun sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden sähköiseen asiointiin (Kyytsönen ym 2021). Saimaan miehet -sivustolla voidaan siis lähtökohtaisesti ajatella olevan potentiaalista käyttäjäryhmää, kun tietoa haetaan oman elämäntilanteen tueksi. Verkkosivustojen laatimisessa on pyritty huomioimaan saavutettavuutta ja selkokielisyyttä koskevia ohjeistuksia, jolloin se on yhdenvertainen eri käyttäjäryhmille (Aluehallintovirasto 2022).

Kirjoittaja

Kati Ojala työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa sekä asiantuntijana Miestämö − hybridillä työelämään -hankkeessa (LAB 2022).

Lähteet

Aluehallintovirasto. 2022. Digi kuuluu kaikille. Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/

LAB. 2022. Miestämö – hybridillä työelämään. Hanke. Viitattu 18.5.202. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/miestamo-hybridilla-tyoelamaan

MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry. 2022. Miehen mieli -hanke. Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://www.mielenterveysseurat.fi/etela-karjala/miehen-mieli-hanke/

Peltosalmi, J., Eronen, A., Haikari, J. Laukkarinen, M., Litmanen, T., Londén, P. & Ruuskanen, P. 2020. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Järjestöbarometri 2020. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Helsinki. Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2020/09/2020-10-02-SOSTE-julkaisu-Jarjestobarometri-2020.pdf

Rahikka 2013. Dialogi auttavissa verkkopalveluissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaisten kertomuksia kommunikaatiosta. Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41885/rahikka_vaitoskirja.pdf   

Sarjanoja, H. 2022. Miehet työllisyyspalveluissa. Esitys Mies ja mielenterveys -seminaarissa Lappeenrannassa 13.5.2022.