Miten miehen itsetunto rakentuu

Tasa-arvohanke Miestämön (LAB 2022) ilmiökeskustelujen sarja päättyi 30. marraskuuta vilkkaaseen keskusteluun miesten itsetunnosta ja itseensä luottamisesta.

Pohja itsetunnolle rakennetaan lapsuudessa ja nuoruudessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Hyväksytyksi tuleminen, onnistumiset ja kaverit tai vastaavasti koulukiusaaminen, porukan ulkopuolelle jättäminen, kavereiden puute – kaikki vaikuttavat siihen, minkä arvoiseksi ihminen itsensä kokee (Evermind 2021). Tämänkertaisessa keskustelussa palattiin siis osin myös edelliseen ilmiökeskusteluun, jonka aiheena oli nuoret miehet (Sarjanoja & Ojala 2021).

Psykoterapeutti, yrittäjä ja Miehen Mieli -hankkeen asiantuntija Petteri Sveins totesi avauspuheenvuorossaan, että hyvän itsetunnon keskeinen mittari on omaan elämään vaikuttamisen mahdollisuus. Tähän liittyy Sveinsin mukaan myös se, että miesten elämässä on paljon epärealistisia tavoitteita, joiden saavuttaminen on mahdotonta. Tämä voi johtaa tunteeseen, jossa vaikuttamisen mahdollisuudet koetaan rajallisemmiksi kuin ne itse asiassa ovat.

Sä pystyt, sä pärjäät

Ilmiökeskustelussa nostettiin kolme itsetuntoon vaikuttavaa asiaa esille. Näitä ovat: kiusaaminen ja työpaikkakiusaaminen, isän rooli sekä ”sä pystyt, sä pärjäät” -asenne eli usko siihen, että pärjäät ja onnistut juuri sellaisena kuin olet. Hyvään itsetuntoon kuuluukin, että näkee itsensä hyvänä ja itsessään arvokkaana ihmisenä (Mielenterveystalo 2021).

Kuva 1. Usko omiin kykyihin on yksi hyvään itsetuntoon vaikuttava tekijä. (brenkee 2016)

Itseluottamus syntyy aktiivisesta toimijuudesta

“Jokaisella meistä on omat haasteensa ja kipupisteensä”, totesi keskustelussa pyydetyn kommenttipuheenvuoron pitänyt Kasper Mäkinen. Hän toimii valmentajana Vamos Lahden miehiä -hankkeessa. Omat heikot kohdat ja kipupisteet tuntuvat kipeiltä. Jos ihmisen arvo perustuu hänen tekoihinsa tai ominaisuuksiinsa, niin hänet on pakotettu perfektionismiin ja kilpailuun muita vastaan (Hyvejohtajuus.fi 2021). Haasteet taas voivat nousta nykyisyydestä tai menneisyydestä.

Hyvä itseluottamus syntyykin aktiivisesta toimijuudesta ja itsensä hyväksymisestä sekä selkeästä tavasta ilmaista itseä. Kun pidät omia tarpeitasi arvossa ja osaat ilmaista ne jämäkästi, muutkin kunnioittavat sinua eivätkä kävele ylitsesi (Mielenterveystalo 2021).

Kirjoittaja

Harri Sarjanoja työskentelee projektipäällikkönä Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Miestämö – hybridillä työelämään -tasa-arvohankkeessa, jossa luodaan miehille uusia työllistymisen mahdollisuuksia sekä tuotetaan mieserityistä tietoa työllisyyden parissa työskenteleville ammattilaisille. Hankkeen toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueella sekä verkossa.

Lähteet

Evermind. Tietoa mielestä. 2022. Hyvä itsetunto on ymmärrystä siitä, että ei ole parempi eikä huonompi vaan samanarvoinen kuin muut. [Viitattu 3.1.2021]. Saatavissa: https://www.evermind.fi/hyva-itsetunto/

Hyvejohtajuus.fi. 2022. Hyvä itsetunto on lahja. [Viitattu 3.1.2022]. Saatavissa: https://www.hyvejohtajuus.fi/12429/hyva-itsetunto-on-lahja/#more-12429

Sarjanoja, H. & Ojala, K. 2021. Kuuleeko kukaan? Ilmiökeskustelussa käytiin dialogia nuorista miehistä. LAB Focus. [Viitattu 3.1.2022]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/kuuleeko-kukaan-ilmiokeskustelussa-kaytiin-dialogia-nuorista-miehista/

Mielenterveystalo. 2022. Rakenna itsetuntoasi. [Viitattu 3.1.2022]. Saatavissa: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/irtiahminnasta/Pages/Askel-9.aspx

Linkit

LAB. 2022. Miestämö – hybridillä työelämään. Hanke. [Viitattu 3.1.2022]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/miestamo-hybridilla-tyoelamaan

Kuvat

Kuva 1. brenkee. 2016. Balazs, B. Nuori mies, uros, ihmiset. Pixabay. [Viitattu 3.1.2022]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/nuori-mies-om-nuori-uros-ihmiset-1289746/