lapsiperhepalvelut

3 artikkelia

Tietoa, taitoa ja asennetta työhön lasten ja perheiden palveluissa

Ammattikorkeakoulun tehtävä on antaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua. Opetuksen tulee vastata työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksia. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 4§.) Korkeakoulupedagogiikan lähtökotien […]