Tulevaisuusajattelu ja ennakointi on pienten yritysten elinehto

Futuristi Sanna Ketonen puhui Lappeenrannassa 17.8.2023 järjestetyssä tapahtumassa tulevaisuuskestävyydestä. Ennakoi, älä reagoi -tapahtuma oli LAB-ammattikorkeakoulun useamman tulevaisuusajatteluun ja muutoskyvykkyyteen tähtäävän hankkeen yhteistilaisuus. Tilaisuus järjestettiin kulttuuritila Nuijamiehessä.

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hanke oli yksi mukana olevista toteuttajista. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja levittää uudenlaisia oppimiskokonaisuuksia sekä toteuttaa tapahtumia, jotka tukevat yritysten muutoskyvykkyyttä vihreässä siirtymässä ja uuden teknologian hyödyntämisessä. Pyrkimyksenä on tuottaa tarvittavat lähtötiedot yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyydelle, mikä osaltaan edistää kestävää systeemimuutosta, vihreää siirtymää ja uusien teknologioiden hyödyntämistä sekä toimintamallien kehittämistä yritysten toiminnoissa (LAB 2023).

Sanna Ketosen mukaan tulevaisuuskestävyyttä voidaan tarkastella kolmella eri aikajänteellä. Aikajänteen valinta vaikuttaa siihen, kuinka vahvasti voimme vaikuttaa tulevaisuuteen. Lyhyellä aikajänteellä tulevaisuus on todennäköinen, kun taas pitkällä aikajänteellä tulevaisuutta voi kyseenalaistaa (Ketonen 2023). Yritysten näkökulmasta ennakointi luo pohjaa kestävälle tulevaisuudelle ja liiketoiminnalle.

Suhtaudu huomiseen uteliaasti

Muutoskyvykkyys eli resilienssi on pienten yritysten elinehto. Tulevaisuuteen tulisi suhtautua uteliaasti ja tähdätä ajatukset mahdollisimman kauas. Jotta yritys voi menestyä alati muuttuvassa maailmassa, on sen lyhyen aikajänteen sijaan pohdittava tulevaisuutta pitkällä aikajänteellä. Tällöin ennakoituja tulevaisuuksia voi kyseenalaistaa ja omilla toimillaan muuttaa.

Tulevaisuusajattelu auttaa meitä suhtautumaan muutokseen osana toivottua tulevaisuutta. Ennustaminen perustuu todennäköisyyksiin, joita voimme arvioida tulevan, ennakointi auttaa suunnittelemaan muutoksiin varautumista ja antisipaatio puolestaan kuvaa toivottuja tulevaisuuksia suhteessa omiin tekoihimme (Ketonen 2023).

Kuva 1. Yritysten muutoskyvykkyys on osa tulevaisuusajattelua. Kuvassa Johanna Irjala esittelemässä yritysten vihreä siirtymä -hankkeen tuotoksia tapahtumassa 17.8.2023. (Kuva: Emma Latvala)

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hanke tarjoaa yrittäjien muutoskyvykkyyden tueksi muun muassa simulaatiotyöpajoja sekä mikrokursseja. (Yritysten muutoskumppanina 2023.) Erityisesti työn lomassa tapahtuvaan opiskeluun ja ammatilliseen kehittymiseen panostaminen on tärkeää pienille ja mikroyrityksille.  

Projektipäällikkö Johanna Irjala esitteli LAB-ammattikorkeakoulun panosta tässä laajassa hankkeessa, jossa on mukana parikymmentä ammattikorkeakoulua ympäri Suomea.  

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä sekä asiantuntijana hankkeessa Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi). Yritystoiminnan kehittäminen ja muutosvalmiuksien parantaminen kuuluvat hänen tehtäviinsä LABin yrityshautomossa Business Millissä.

Lähteet

Ketonen, S. 2023. Esitys tapahtumassa Ennakoi, älä reagoi. 17.8.2023. Lappeenranta.

LAB. 2023. Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (React, Etelä-Suomi). Hanke. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritysten-vihrea-siirtyma-muutoskyvykkyys-ja-digitalisaatio-react-etela-suomi

Yritysten muutoskumppanina. 2023. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://www.yritystenmuutoskumppanina.fi/