Asiantuntijan uskottavuus digiajassa

Maaliskuusta 2018 vuoden 2020 loppuun asti kestäneessä PRIMA-hankkeessa havaittiin yhdeksi selkeäksi osaamistarpeeksi asiantuntijauskottavuus, ja tähän vastattiin muun muassa kevään 2020 huippusuosion saaneella B2B Sales ’n’ Marketing School -webinaarilla, josta kirjoitin aiemmin Suunta-lehdessä. Priman kokonaistavoitteena oli edistää osaamisella eteläkarjalaisen teollisuuden kasvua ja kilpailukykyä.

Koronan myötä aiempaa useampi myyntitilanne ja -tapahtuma on siirtynyt verkkoon, joten hankkeessa päädyttiin järjestämään 29.10. – 26.11.2020 Asiantuntijan uskottavuus digiajassa –webinaarisarja vastaamaan niin esille nousseita osaamistarpeita kuin muuttunutta maailmaa. Tilaisuuksien asiantuntijoina toimivat LAB-ammattikorkeakoulusta lehtorit Outi Katajamäki sekä Heli Kamaja. 

Kuva 1. Moni myyntitilanne ja -tapahtuma on siirtynyt verkkoon (Kuva: Saimaan tiimiyrittäjäakatemia)

Asiantuntijan digitiedot ja -taidot

Sarjan ensimmäinen webinaari oli Outi Katajamäen pitämä, ja webinaari käsitteli muun muassa asiantuntijuutta henkilöbrändin ja viestintätaitoisuuden näkökulmasta sekä vaikuttamisen mekanismeja. Webinaarissa käsiteltiin myös niin sanottua verkkoläsnäoloa ja sitä, mitä asiantuntijana tulisi ottaa huomioon verkossa toimiessa.

Katajamäki esitteli erittäin kattavan listan, joka kokoaa tärkeimmät verkkoläsnäolon elementit:

• Tavoitteet ja mittarit. Aluksi on määriteltävä, mitä haluaa saavuttaa.
• Kohdeyleisö. Ketkä haluaa verkossa tavoittaa?
• Oikeat kanavat. On löydettävä ja valittava tarkoitukseen sopivat kanavat.
• Toimialan erityispiirteet. On etsittävä toimialan avainsanat, verkostot ja seurattavat.
• Oikea toimi oikeaan aikaan. Tulee valita sopivat työkalut ja tarkoitukseen sopiva aikataulu
• Sisältö. On tärkeää hahmotella sopivat sisältöteemat.
• Sparraaja. On hyvä hankkia ”sparraaja”, joka voi katsoa toteuttamista tarpeeksi ulkopuolisin silmin.
 (Katajamäki 2020)

Ammatillinen uskottavuus somessa

Toisen webinaarin asiantuntijana toimi Heli Kamaja, ja webinaari käsitteli eri sosiaalisen median kanavia ja sitä, kuinka toimia asiantuntijana eri kanavissa. Webinaarissa puntaroitiin, kuinka eri kanavat eroavat toisistaan ja kuinka kussakin kanavassa voisi tavoittaa haluttua kohderyhmää. Tärkeää olisikin valita kanava sen mukaan, keitä haluaa sosiaalisessa mediassa tavoittaa. Myös kussakin kanavassa on oma niin sanottu tyylinsä toimia, ja asiantuntijan olisi hyvä toimia kunkin kanavan tyylin mukaisesti tavoittaakseen vastaanottajia.

Kamajan mukaan kanavavalinnat tulee aina tehdä ihminen, eli tässä tapauksessa vastaanottaja sekä sisällöntuottaja, edellä:

• Kohdeyleisö. Kenet haluaa tavoittaa?
• Mistä haluttu yleisö löytyy. Eli millä kanavilla he jo liikkuvat?
• Oma sisältö. Mistä aiheista heille haluaa puhua?
• Kanavan erityispiirteet. Mille kanaville aiheet parhaiten sopivat?
• Luontevuus. Mikä kanava on itse sisällöntuottajalle luonteva?
  (Kamaja 2020a)

Blogit www-sivujen tukena

Sarjan kolmas webinaari oli myös Heli Kamajan pitämä. Siinä käsiteltiin niin sanottuja staattisempia näkyvyyden muotoja, kuten verkkosivuja ja blogitekstejä. Webinaarissa tuli ilmi, että laadukkaat blogitekstit voivat tukea yrityksen verkkosivuja ja näkyvyyttä erittäin hyvin.

Hyvästä blogista on selvää hyötyä yritykselle tai asiantuntijalle:

• Blogi parantaa yrityksen/asiantuntijan näkyvyyttä. Hakukoneet arvostavat aktiivisia blogeja.
• Blogin vuorovaikutuksellisuuden avulla saa tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä.
• Blogi on parhaimmillaan askel kohti ajatusjohtajuutta.

Tärkeää onkin siis keskittyä kiinnostavan sisällön ja tekstin luomiseen, jolla voi parantaa näkyvyyttä ja siten myös yrityksen liiketoimintaa (Kamaja 2020b).

LAB Focus YouTube-kanavalta löytyvät editoidut koostevideot kustakin webinaarista.

Kirjoittaja
Sampo Kokkonen toimii markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa sekä projektipäällikkönä PRIMA-hankkeessa.

Lähteet

Kamaja, H. 2020a. Ammatillinen uskottavuus somessa. Esitys PRIMA-hankkeen webinaarissa 12.11.2020

Kamaja, H. 2020b. Ammatillinen uskottavuus verkossa. Esitys PRIMA-hankkeen webinaarissa 26.11.2020

Katajamäki, O. 2020. Asiantuntijan digitietoisuus ja -taitoisuus. Esitys PRIMA-hankkeen webinaarissa 29.10.2020

Linkit

LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. Prima – Osaamisella kasvua ja kilpailukykyä eteläkarjalaiseen teollisuuteen. [Viitattu 26.3.2021] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/prima-osaamisella-kasvua-ja-kilpailukykya-etelakarjalaiseen-teollisuuteen

Kokkonen, S. 2020. Suunta – Etelä-Karjalan ammatillinen verkkolehti. Hätäratkaisusta kehkeytyi huippusuosittu verkkoseminaari. [Viitattu 26.3.2021] Saatavissa: https://www.saimia.fi/suunta/hataratkaisusta-kehkeytyi-huippusuosittu-verkkoseminaari/

LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. LAB Focus. YouTube-kanava. [Viitattu 13.4.2021] Saatavissa: https://www.youtube.com/channel/UCmvtFcTb3OMmQxcDpfGJ3wQ

Kuva

Kuva 1. Saimaan tiimiyrittäjäakatemia ry. 2020.