My Day -videoilla tehoa markkinointiin

Videot ovat yleistyneet markkinointiviestinnän välineenä jo pitkään, ja erityisesti korona-aika on antanut oman lisävaihteen niin videoille kuin sosiaalisen median alustoille (Alkula 2020). Videoiden yleistymisen myötä oikeanlainen massasta erottuminen ja katsojien tavoittaminen onkin ensisijaisen tärkeää. Yhtenä toimivana keinona nykyaikaisessa sisältömarkkinoinnissa on aitouden mukaan saaminen. Sydänmaanlakan ja Tastulan (2022) mukaan olisikin hyvä näyttää aidot ihmiset yrityksen ja brändin takana. Katsojan on näin myös helpompi samaistua ihmisiin kuin pelkkään yritykseen.
LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelijoiden markkinointiosuuskunta Saaga Marketing – Linkki Saaga Marketingin verkkosivuille – päätyi samaan lopputulokseen innovoidessaan alkuvuonna 2022 markkinointikeinoja hakijoiden tavoittamiseen. Heidän yhtenä tuloksenaan innovoinnissa oli juurikin ”My Day” -videot, joilla tarkoitetaan lyhyitä sosiaalisessa mediassa julkaistavia koostevideoita henkilön tai tietyn ryhmän päivän kulusta ns. kulissien takaa. (Kokkonen 2022a)

[Alt-teksti: Avarassa tilassa henkilöitä istumassa sohvilla, nuori nainen kirjoittaa fläppitaululle ideoinnin tuloksia.]
Kuva 1. Opiskelijat suunnittelemassa My Day -videota. (Kuva: Sampo Kokkonen)

Ryhmä markkinoinnin opiskelijoita Saaga Marketingista teki osittain lavastetun My Day –videon markkinoinnin opiskelun arjesta Lappeenrannan kampuksella tiimioppimisympäristössä. Tämä oppimismuoto on monelle vieraampi, joten opiskelu arkea päätettiin avata ulkopuolisille videon ja huumorin avulla. Videoiden kohderyhmänä olivat lukiolaiset ja ammattikoululaiset, joten videosta ei haluttu liian vakavaa.

Suunnitelmasta valmiiseen tuotokseen

Video toteutettiin suunnittelusta julkaisuun saakka LAB-ammattikorkeakoulun tiimiyrittäjien AV-klubissa (Audiovisuaalinen klubi), joka on kaikille markkinoinnin opiskelijoille avoin oppimistapahtuma. Klubissa keskitytään johonkin ennalta valittuun työkaluun, menetelmään tai audiovisuaaliseen tuotokseen, joka myös julkaistaan klubipäivän jälkeen valitussa kanavassa. (Kokkonen 2022b.)

Normaalin videotuotannon mukaisesti työ aloitettiin tavoitteenasetannalla ja julkaisualustan reunaehtoihin (kuten videoformaatti ja kesto) tutustumalla. Käsikirjoituksen, kuvaamisen ja editoinnin jälkeen valmis video julkaistiin TikTokissa 1.4.2022. TikTok valittiin julkaisualustaksi, koska se on erityisesti nuorten suosima kanava ja tällä hetkellä maailman suosituin verkkosivusto (Tomé & Cardita 2021).

Saagan My Day -video sai 472 orgaanista näyttökertaa ensimmäisen viikon aikana. Orgaanisilla näyttökerroilla tarkoitetaan sitä, kuinka monta kertaa videota on näytetty alustalla ilman maksettua mainontaa. Luku voi kuulostaa pieneltä, mutta juuri perustetun tilin ensimmäiseksi videoksi se sai melko hyvin katselukertoja. Maksetulla kohdentamisella näyttökerrat olisivat luonnollisesti olleet tätäkin suurempia.

Pelkät näyttökerrat eivät toki kerro kuinka hyvin video toimii markkinoinnissa, mutta mitä enemmän nuoret saavat tietoa mahdollisista opiskelupaikoista ja opiskelun arjesta, sen paremmin tulevaisuuden osaajat osaavat hakeutua haluttuun opiskelupaikkaan ja oppimismuotoon. My Day -videotuotos oli myös siinäkin mielessä erittäin onnistunut, että Saaga Marketing tulee tekemään syksyllä 2023 virallisia hakijamarkkinointivideoita LAB-ammattikorkeakoululle.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannan kampuksella.

Lähteet

Alkula, M. 2020. Silmäpareja riittää – näin koronavirustilanne vaikuttaa median kulutukseen ja mediatilan ostamiseen. Kauppalehti. Viitattu 11.5.2022. Saatavissa https://www.kauppalehti.fi/uutiset/silmapareja-riittaa-nain-koronavirustilanne-vaikuttaa-median-kulutukseen-ja-mediatilan-ostamiseen/53673df5-9088-4910-aebd-11fa01c847d3

Kokkonen, S. 2022a. Innovoinnilla lisää keinoja hakijoiden tavoittamiseen. LAB Focus. Viitattu 10.5.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/innovoinnilla-lisaa-keinoja-hakijoiden-tavoittamiseen/

Kokkonen, S. 2022b. AV-klubissa toteutuu tiimioppimisen perusajatus. LAB Focus. Viitattu 10.5.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/av-klubissa-toteutuu-tiimioppimisen-perusajatus/

Sydänmaanlakka, V. & Tastula, S. 2022. Sisältömarkkinoinnin trendit 2022 top 5. Dagmar. Viitattu 12.5.2022. Saatavissa https://www.dagmar.fi/sisaltomarkkinointi/sisaltomarkkinoinnin-trendit-2022-top-5/

Tomé, J. & Cardita, S. 2021. In 2021, the Internet went for TikTok, space and beyond. The Cloudflare Blog. Viitattu 11.5.2022. Saatavissa https://blog.cloudflare.com/popular-domains-year-in-review-2021/

Linkit

Saaga Marketing. 2022. Viitattu 30.3.2022. Saatavissa https://saagamarketing.fi/