Digitaalisten palvelujen tarjoaja ja saavutettavuus

Yrittäjä, onko sinulla verkkokauppa? Myytkö kuluttajille esimerkiksi sähkökirjoja, tarjoatko pääsyä audiovisuaaliseen sisältöön tai tuotatko viestintäpalveluita? Jos vastasit kyllä, tiedät jo kuuluvasi niihin yrittäjiin, jotka tulivat digipalvelulain piiriin 1.2.2023 alkaen. Olet jo varmasti vähintäänkin aloittanut valmistautumisen siihen, että palvelusi täyttävät uuden lain vaatimukset viimeistään 28.5.2025. Paitsi, jos olet mikroyrittäjä, silloin laki ei koske sinua ‒ vai koskeeko sittenkin? Jos myyt palveluita lain piiriin kuuluville tahoille, kuten hyvinvointialueille tai kaupungeille, ovat he vastuussa tarjoamistaan palveluista ja siitä, että ne täyttävät saavutettavuusvaatimukset (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). Tämän myötä digipalvelulaki koskee sinunkin toimintaasi, sillä ei kukaan hanki saavutettavuudeltaan puutteellista palvelua, josta joutuvat itse vastuuseen.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Digipalvelulain keskeisimmät vaatimukset, jotka kaikkien sen piiriin kuuluvien digitaalisten palvelujen on täytettävä, ovat:

1.     Digitaalisen palvelun ja sen sisältöjen pitää täyttää eurooppalaisen standardin EN 301 549 määrittelemät tekniset vaatimukset palvelulle ja sen sisällöille. Standardissa viitataan WCAG-ohjeistukseen.

2.     Digitaalisesta palvelusta pitää löytyä saavutettavuusseloste. Palvelun ja sen sisältöjen saavutettavuus tulee arvioida ja saavutettavuuden tila ja sen mahdolliset puutteet esitellä saavutettavuusselosteessa.

3.     Käyttäjillä pitää olla mahdollisuus antaa toimijalle palautetta saavutettavuudesta eli digitaalisessa palvelussa pitää olla oma kanava saavutettavuuspalautteelle. Palautteeseen tulee vastata 14 vuorokauden kuluessa. (Aluehallintovirasto 2024a.)

Kohdassa 1 viitataan kansainväliseen Web Content Accessibility Guidelines, WCAG-ohjeistukseen (W3C WAI 2024). Nykyinen versio on 2.1, mutta seuraava versio on jo julkaistu ja tullee käyttöön vuoden 2024 lopulla tai sitten, kun EN 301 549-standardi päivittyy. (Aluehallintovirasto 2024a; Aluehallintovirasto 2024b.)

[ALT-text: Kaksi ihmistä tarkkailee holografisia näyttöjä, joissa on erilaisia teknisiä kuvakkeita, mukaan lukien pilvet, vaihteet, kaaviot ja numero 22. Taustalla Eiffel-torni, futuristisia kaupunkeja ja taivaalla matemaattisia kaavioita.]
Kuva 1. Tekoälyn näkemys siitä, kuinka digitaaliset palvelut ovat kaikkialla. (Kuva: Copilot / Hannu Kaikonen)

Mikä muuttuu?

WCAG-ohjeilla varmistetaan, että digitaalinen sisältö on kaikkien saatavilla heidän kyvyistään tai rajoitteistaan ​​riippumatta. WCAG 2.2 vie jälleen kohti helpompaa digitaalista maailmaa. Tavoitteena on osallistavampi ja käyttäjäystävällisempi, käyttäjien yksilölliset tarpeet paremmin huomioiva digitaalinen ympäristö.

Yksi iso parannus on mobiilin saavutettavuuden lisääntynyt painotus. Älypuhelimien yleistyessä ensisijaisina internet-yhteyden laitteina tarvitaan uusia kriteereitä vastaamaan niiden haasteisiin. Erilaiset tiedonkäsittelytavat on huomioitu päivittämällä kognitiivisen saavutettavuuden ohjeita. WCAG 2.2 tuo heikkonäköiset tai näkövammaiset käyttäjät huomioivia lisämääräyksiä tekstin väleistä, kontrastisuhteista ja mukautuvan tekstin esitystavoista. Kehitystyössä WCAG 2.2 ottaa dynaamisemman lähestymistavan hakemalla aktiivisesti käyttäjäpalautetta ja seuraamalla uusia teknologioita, mikä mahdollistaa nopeamman reagoinnin teknologian edistymiseen digitaalisissa ympäristöissä

Johtopäätös

Kannattaako yrittäjän lähteä päivittämään palveluitaan uusien vaatimusten mukaisiksi? Digipalvelulain piiriin kuuluville vastaus on helppo: kyllä, lain myötä tämä on pakollista. Onko muille digitaalisia palveluita tarjoaville hyötyä uusien ohjeiden noudattamisesta? Ehdottomasti. Kun saavutettavuus on kunnossa, ei palvelun käyttö jää kiinni huonosta saavutettavuudesta ja käyttäjäpiiri laajenee.

Arvokas data käyttöön -hankkeessa (LAB 2024) lisätään Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueella toimivien sosiaali- ja terveys- sekä hyvinvointialan yrittäjien osaamista ja luodaan uusia liiketoimintatapoja. Saavutettavuudella on tässä keskeinen rooli.

Kirjoittaja

Hannu Kaikonen toimii LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä, Arvokas data käyttöön -hankkeessa TKI-asiantuntijana sekä hyvinvointiteknologiaan keskittyvän testaus-, arviointi- ja kehittämisympäristö LAB WellTechin teknologia-asiantuntijana.

Lähteet

Aluehallintovirasto. 2024a. Saavutettavuusvaatimukset. Digipalvelulain vaatimukset. Viitattu 5.1.2024.
Saatavissa https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/

Aluehallintovirasto. 2024b. Saavutettavuusvaatimukset. WCAG 2.2 ei tule heti osaksi digipalvelulakia. Viitattu 5.1.2024.
Saatavissa https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/wcag-2-2-ei-tule-heti-osaksi-digipalvelulakia/

LAB. 2024. Arvokas data käyttöön. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 5.1.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/arvokas-data

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019. Finlex. Viitattu 5.1.2024.
Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

W3C WAI (Web Accessibility Initiative). 2024. Verkkosivusto. Viitattu 5.1.2024.
Saatavissa https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/