digitaaliset palvelut

10 artikkelia

Verkkovälitteiset asiakaskohtaamiset kriisityössä

Sosionomikoulutuksen teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojaksolla toteutettiin keväällä 2021 kehittämiskokeilu yhdessä Pirkanmaan Mielenterveys ry:n Kriisikeskus Osviitan kanssa. Kehittämiskokeilun tavoitteena oli selvittää työntekijöiden ja vapaaehtoisten kokemuksia verkkovälitteisten […]

Terveyskylän digihoitopolut johtavat sairaanhoitajan työn uudistumiseen

YAMK-opinnäytetyön kehittämistehtävänä uudistettiin erikoissairaanhoitoa luomalla digihoitopolku Terveyskylä-alustalle.  Lisäksi selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla, miten sairaanhoitajan työ muuttuu digitaalisessa toimintaympäristössä.  Terveyskylän digihoitopolut osana erikoissairaanhoitoa  Terveyskylä (2020) on alusta, […]