E-oppiminen kiinnostaa yrityksiä Päijät-Hämeessä

Näkevätkö yritykset työntekijöidensä kehittämisen e-oppimista hyödyntäen investoinnin arvoisena? Koronaviruspandemia sysäsi lopullisesti vauhtiin liikkeen kohti kotitoimistoja ja etätyöskentelyä. Poikkeusajan pakottamat järjestelyt ja ylipäänsä digi- ja etäaika ovat lisänneet kysyntää ja tarjontaa yrityksille hyödyntää e-oppimisalustojen tuomia mahdollisuuksia. (Technavio 2020.) E-oppimisen kehittämiseen yrityksiltä tarvitaan panostusta ja investointihalukkuutta.

Nopeasti kasvava markkina

E-oppiminen on ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista verkkoympäristöjä hyödyntäen. Sen avulla pystytään luomaan standardoitu oppimismenetelmä, jolloin jokainen opiskelija opiskelee saman tai räätälöidyn mitattavan opintokokonaisuuden aikaa ja resursseja säästäen. Facts & Factorsin (2020) tutkimuksen mukaan globaalien e-oppimisen markkinoiden on arvioitu kasvavan 374,3 miljardiin dollariin vuoteen 2026 mennessä. Tarve kasvaa noin 15 prosentin vuosivauhtia.

Mies tabletti kädessään.
Kuva 1. Monialainen e-oppiminen tukee yritysten toimintoja (Free-Photos 2015)

Kevään Pk-yritysbarometrin (2021) mukaan kovemmin kasvua tavoittelevat yritykset ovat henkilömäärältään suurempia yrityksiä. Kasvu korreloi myös sitä, että yrityksillä on enemmän sijoitusvalmiutta uusille toiminnoille ja kehityshankkeille.

Suurimmissa yrityksissä e-oppimisalustat voivat olla jo hyvinkin kehittyneellä tasolla ja yrityksillä selkeät valmiudet niiden jatkokehittämiseen. Esimerkkinä tästä toimivat Kesko (2021) ja Lujatalo (2020), joissa verkkokoulutukset ovat osoittautuneet kustannustehokkaammaksi ratkaisuksi kouluttaa suurta henkilöstömäärää ajasta ja paikasta riippumattomalla tavalla.  

Yli 20 henkilön yritykset kiinnostuneimpia

Päijät-Hämeen alueen pk-yrityskentän tarpeita e-oppimisen kehittämiseen on kartoitettu. verkkokyselyllä. Kyselyyn vastanneet olivat toimitusjohtajia ja henkilöstöhallinnon päättävässä roolissa toimiva ylempiä toimihenkilöitä. Kysely oli esikartoitus suunnitteluasteella olevalle LABin e-oppimisen kehittämishankkeelle.

Kyselyyn vastanneet yritykset osoittivat kiinnostusta e-oppimisen kehittämiseen ja halua lähteä mukaan mahdolliseen hankkeeseen.

Opinnäytetyössä kävi ilmi, että yli 20 työntekijämäärän yrityksissä tapahtuu selkeä käänne kiinnostuksessa e-oppimisen kehittämiseen, tarpeeseen ja sen investointihalukkuuteen (Almgren & Kaipainen 2021). Tulos korreloi Pk-yritysbarometrin (2021) esittämän näkymän yritysten kasvun, henkilöstömäärän ja kehityshalukkuuden suhteen.

Toinen merkittävä tutkimuksen tulos liittyy koulutussisältöön, joita yritykset e-oppimisalustoilta haluavat. Kolme vastatuinta koulutussisältökategoriaa olivat uusien työntekijöiden perehdytys, työturvallisuus ja tuotekoulutukset työntekijöille.

E-oppimisesta kiinnostuneista yrityksistä korostuivat aloina teollisuuden-, rakennus-, sekä tukku ja vähittäiskaupan alat. Tämä tieto yrityssegmenteistä on tärkeä ajatellen e-oppimishankkeen suuntaamista tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.

Kirjoittajat

Pyry Almgren ja Ville Kaipainen ovat palveluliiketoiminnan tradenomiopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulusta. Molemmat valmistuvat kesällä 2021.

Jaana Loipponen, FM, PhD (Soc.), työskentelee lehtorina ja CB-SAFE-hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Almgren, P. & Kaipainen, V. 2021. Tarvekartoitus Päijät-Hämeen talousalueen yritysten e-oppimisen kehittämiseen. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [Viitattu 7.6.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021061015558

AP News. 2020. Corporate E-Learning Market to grow by $ 38.09 bn during 2020-2024|In-dustry Analysis, Market Trends, Market Growth, Opportunities and Forecast 2024| Technavio. [Viitattu 2.6.2021]. Saatavissa: https://apnews.com/press-release/business-wire/technology-business-corporate-news-latin-america-and-caribbean-products-and-ser-vices-554c59452a2843d08ad0d1a25c69fada

Facts & Factors. 2020. Global E-learning market size trends will reach USD 374 billion by 2026. [Viitattu 2.6.2021]. Saatavissa: https://www.globenewswire.com/news-re-lease/2020/12/17/2146962/0/en/Global-E-learning-Market-Size-Trends-Will-Reach-USD-374-3-Billion-by-2026-Facts-Factors.html

Kesko. 2021. Valmennuksen Rakenne. [Viitattu 2.6.2021]. Saatavissa: https://www.kesko.fi/k-kauppiasura/valmennus/valmennuksen-rakenne/

Kuismanen, M. & Malinen, P. & Seppänen, S. 2021. Pk-yritysbarometri 1/2021. [Viitattu 2.6.2021]. Saatavissa: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/pk_barometri_kevat2021.pdf

Lujatalo. 2020. Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa laajalla verkkokoulutuksella. [Viitattu 2.6.2021]. Saatavissa: https://www.lujatalo.fi/2020/05/29/3669/

Kuva

Kuva 1. Free-Photos. 2015. Henkilö, tabletti, kaaviot, digitaaliset, tablet, iPad. Pixabay. [Viitattu 2.6.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/henkil%C3%B6-tabletti-kaaviot-731479/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *