Tavoitteena tehokkaampi ja sitouttavampi asiakashankinta

Tapahtumia ja erityisesti messuja voidaan pitää yhtenä markkinointiviestinnän vaikuttavimmista keinoista. Messut ovat yrityksille tehokas ja tuloksellinen väylä edistää omaa myyntiä, markkinoida tuotteita ja/tai palveluita sekä kohdata niin uusia kuin vanhoja asiakkaita. Nykypäivänä kuluttajien tavoittaminen on muun muassa digitaalisuuden ja sosiaalisen median vuoksi haastavaa, koska ihminen lähtökohtaisesti pystyy ohittamaan verkossa näkemänsä mainonnan. Tästä syystä verkkomainonnasta voidaan käyttää myös termejä keskeytysmarkkinointi, informaatiotulva ja tietosuojakilpi (Jansson 2007, 8). Janssonin mukaan kuluttajat ja yritykset haluavat vaikuttaa siihen keneltä ja mitä markkinointia he vastaanottavat. Tästä syystä messutapahtumien asema on vahva.

Messut ovat media, joiden aikana yritys voi kohdata kymmeniä tuhansia kuluttajia yhdellä kerralla. Messut ovat tapahtumatyyppi, johon asiakkaat saapuvat tarkoituksella ja antavat yrityksille luvan markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan. Huolimatta messujen tarjoamista mahdollisuuksista, yritysten sitoutuminen messutapahtumiin voi kuitenkin kestää useita viikkoja tai joissain tapauksissa vuosia.

Miten sitouttaa yritykset messuille osallistumiseen?

LAB-ammattikorkeakoulun restonomiopiskelija Daniela Suominen (2021) teki opinnäytetyön, jonka tavoitteena oli selvittää, miksi näytteilleasettajat pitkittävät päätöstään messuille osallistumisesta. Lisäksi työn aikana selvitettiin, mitä toimeksiantaja voisi tehdä toisin, jotta yritykset sitoutuisivat messutapahtumiin mahdollisimman varhain. Opinnäytetyön kehittämisehdotuksena suunniteltiin messupaketti pienyrittäjille, vastaamaan tunnistettuun kehittämistarpeeseen.

Messupaketeissa (kuvio 1) on huomioitu eri kokoisten yritysten tarpeet. Pienimmässä paketissa osallistujalle tarjotaan vain välttämättömät resurssit eli messuosasto, messuosaston rakenteet sekä otsalauta. Seuraavaan pakettiin on näiden lisäksi tuotu mukaan sähköliittymä sekä messuosaston valaisimet. Kolmannessa vaihtoehdossa edellä kuvattujen elementtien rinnalla on tukea markkinointiin näytteilleasettajalle tarjottavien asiakaskutsujen kautta sekä näkyvyyttä messuorganisaation tapahtumasivulle. Tämän lisäksi näytteilleasettaja saa näkyvyyttä myös messujen uutiskirjemarkkinoinnin kautta. Kaikkein kattavimpaan pakettiin sisältyy lisäksi osaston kalusteet ja ruokailut messuosastolla työskenteleville näytteille asettajan henkilökunnan jäsenille. Lisäksi jokaisessa paketissa näytteilleasettajalla on mahdollisuus valita messuosaston koko neljän ja kymmenen neliömetrin välillä. Näistä vaihtoehdoista näytteilleasettajan on helppo löytää omiin tarpeisiin soveltuva ratkaisu ja osallistuminen messuille voidaan vahvistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä sitouttaa näytteilleasettajan messutapahtumaan.

Kuviossa kuvattu neljä messupakettia.
Kuvio 1. Kehittämisehdotuksena syntyneet messupaketit (Suominen 2021).

Kirjoittajat

Sami Heikkinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina liiketoimintayksikössä.

Daniela Suominen valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta restonomiksi (AMK) kesällä 2021.

Lähteet

Jansson, M. 2007. Messuguru – messumarkkinoijan ideakirja. Jönköping: Ny reklam.

Suominen, D. 2021. Tehokkaampi ja sitouttavampi asiakashankinta. Case: Tampereen Messut Oy. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Saatavissa: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021060815094.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *