Festarit siltana hankkeiden välillä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, XAMKin, Näkymä – tulevaisuusdataa päätöksentekoon -hanke (XAMK 2023a) järjesti Kymenlaakson ensimmäiset hankefestarit syyskuun lopulla Nuorisokeskus Anjalassa (XAMK 2023b). Hankefestarit on tilaisuus kokoontua yhteen ja juhlia onnistuneita kehityshankkeita sekä jakaa oppia ja kokemuksia. Tapahtuma tarjoaa myös ainutlaatuisen tilaisuuden verkostoitua ja saada uutta inspiraatiota muiden projektitiimien ja asiantuntijoiden kanssa.

Verkostoitumalla tutuiksi

PARASTA ITÄÄ! -hanke (LAB 2023) osallistui hankefestareille esittämällä Innostu ilmiöistä -valmennuksesta saatuja oppeja muille tilaisuuteen osallistuneille. Tällaiset tilaisuudet kokoavat yhteen eri alojen osaajia ja verkostoituminen edistää osaamisen jakamista. Kun osallistujilla on monenlaista asiantuntemusta ja näkemystä, suuria kokonaisuuksia on helpompi hahmottaa kokonaisvaltaisesti. Verkostot myös laittavat tiedon liikkeelle, kierrättävät osaamista ja synnyttävät kohtaavien näkemysten kautta uutta (Halonen 2018).

[Alt-teksti: neljä naista oranssit hupparipaidat yllään vierekkäin esittelypöydän ääressä, takana näkyy parasta itää juliste.]
Kuva 1. PARASTA ITÄÄ! -hanketta Hankefestareilla esittelivät (vas.) Anni Pietarinen, Hanna Turunen, Ulla Piipponen ja Kirsi Kiiskinen. (Kuva: Kirsi Kiiskinen)

Verkostoitumisen menetelmänä hyödynnettiin Speed Datingiä. Speed Datingissä tapahtuman osallistujat kiertävät tapaamaan toisensa lyhyiden “treffien” aikana, jotka kestävät tyypillisesti kolmesta kahdeksaan minuuttia. Jokaisen aikavälin lopussa annetaan signaali (esimerkiksi kellonsoitto), jonka jälkeen siirrytään tutustumaan seuraavaan henkilöön. Keskustelun aikana voi vaihtaa yhteistietoja jatkoyhteistyötä ajatellen. (Wikipedia 2023)

Tapahtumassa tarkasteltiin Open Space -menetelmällä myös uusia yhteistyömahdollisuuksia hankeideoiden äärellä. Open Space on työskentelymalli, joka pyrkii ruokkimaan luovuutta auttaen hahmottamaan laajojakin kokonaisuuksia. Menetelmää voidaan käyttää seminaarien tai verkostotapaamisten yhteydessä. (Innokylä 2023) Open Space-menetelmällä pohdittiin pienryhmissä muutamaa ennakkoon nostettua haastetta. Mitä haluamme ratkaista ja miten? Ketkä vievät ideaa yhdessä eteenpäin ja keitä vielä tarvitaan mukaan? Mikä on seuraava askel eteenpäin?

Improvisoiden voittoon

Festareilla järjestettiin myös hankekilpailu. PARASTA ITÄÄ! -hanke osallistui Ennakkoluuloton kokeilija -kategoriaan, jonka voitosta käytiin kova taisto. Tähän kategoriaan osallistui nimittäin eniten hankkeita, minkä vuoksi tuomaristo joutui tekemään ennakkokarsintaa jo ennen varsinaista festaripäivää.

Itse kilpailuesityksessä improvisoimme lyhyen Forumteatteri-kohtauksen, joten yleisö sai hieman kuvaa, mitä Innostu ilmiöistä -valmennuksessa on tehty. Forumteatteri on vuorovaikutteinen ja osallistava teatterimuoto, jonka avulla nostetaan esille yleisön tai ryhmäläisten oma ääni ja tartutaan ryhmää huolestuttaviin aiheisiin (Toimintavoima 2023).  PARASTA ITÄÄ! -hanke voitti kategorian. Tuomariston perustelujen mukaan hanke on osoittanut valmennuksillaan ennakkoluulottomuutta, saanut osallistujat innostumaan ilmiöistä ja heittäytymään rohkeasti yhteiskehittämiseen.

Hankefestareiden avulla PARASTA ITÄÄ! -hanke sai näkyvyyttä ja herätti kiinnostusta Innostu ilmiöistä -valmennuksesta. Myös hanketiimi laajensi omia verkostojaan. Tämäntapainen konsepti on toimiva erilaisten kehittämishankkeiden esittelyyn. Hankekilpailu viidessä eri kategoriassa toi mukavaa vaihtelua ohjelman sisältöön ja antoi ansaittua näkyvyyttä laajalle kehittämistoiminnalle, jota alueellisesti tehdään.

Kirjoittaja

Kirsi Kiiskinen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja on PARASTA ITÄÄ! -hankkeen (LAB 2023) projektipäällikkö.

Lähteet 

Halonen, T. 2018. Verkostot ovat voimavara. Valtioneuvosto. Viitattu 4.10.2023. Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/-//10623/timo-halonen-verkostot-ovat-voimavara

Innokylä. 2023. Työkalu Open Space. Viitattu 4.10.2023. Saatavissa https://innokyla.fi/fi/tyokalut/open-space

LAB. 2023. PARASTA ITÄÄ! Hanke. Viitattu 4.10.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/parasta-itaa-ylialueellisella-yhteistyolla-hyvinvointia

Toimintavoima. 2023. Ohjaus ja opetus. Viitattu 4.10.2023. Saatavissa https://www.toimintavoima.fi/ohjaus-ja-opetus Viitattu 4.10.2023

XAMK. 2023a. Näkymä – Tulevaisuusdataa päätöksen tekoon. Kaakkois-Suomen ammattikorkekaoulu. Viitattu 4.10.2023. Saatavissa https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/nakyma-tulevaisuusdataa-paatoksentekoon/

XAMK. 2023b. Kymenlaakson hankefestarit. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Viitattu 4.10.2023. Saatavissa https://www.xamk.fi/tapahtumat/kymenlaakson-hankefestarit/.

Wikipedia. 2023. Speed Dating. Viitattu 4.10.2023. Saatavissa https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_dating