Geopuistojen matkailun kehittäminen puhutti Rokuan Geopark-seminaarissa

Maailmanlaajuisesti toista kertaa järjestettävää geodiversiteettipäivää juhlistettiin tänä vuonna Suomen geopuistojen yhteisellä seminaarilla, jonka tavoitteena oli arvioida alueiden vaikuttavuutta paikallisella ja valtakunnallisella tasolla sekä tarkentaa yhteisen kehittämisen tavoitteita Suomessa tulevaisuudessa (Rokua Geopark 2023). Rokua Geoparkissa sekä verkossa järjestetty seminaari kokosi yhteen noin sadan hengen yleisön ympäri Suomen. Tilaisuudessa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja alueiden hallinto-organisaatioiden, tutkimuksen, opetuksen ja kasvatuksen sekä yritystoiminnan näkökulmista.

Kestävää matkailua, joka ei poistu muodista

Suomen viisi geopuistoa edistävät kukin tahollaan kestävän matkailun kehittämistä. Tässä oleellista on, että Geopark-toiminta edistää vuoropuhelua luonnonsuojelusta ja kulttuuriperinnön vaalimisesta ja lisää siten suojelutyön vaikuttavuutta (Tapaninen 2023). Matkailutoiminnan kehittäminen on saanut kaikilla alueilla vauhtia UNESCO Global Geopark -statuksesta ja alueiden matkailukäytön odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa entisestään, mutta sen halutaan tapahtuvan kestävän käytön sallimissa rajoissa. Kävijämäärän hallinnan ennakoidaan ottavan tulevaisuudessa suurempaa roolia, mikä voi näkyä esimerkiksi siinä, että osa virkistyskäytöstä siirtyy virtuaalimaailmaan, jolloin ympäristön taakka pienenee (Saarinen 2023).

Yhteisöllistä kehittämistä alueellisilla kärjillä

Suomen geopuistoilla on laaja ja monialainen yhteistyöverkosto, jonka voimin alueita kehitetään yhteistyössä. Seminaarissa kuultiin taustoitusta muun muassa siihen, miten Rokualla on hyödynnetty tiedolla johtamista matkailun kilpailukyvyn lisääjänä. Asiakastyytyväisyyskyselyissä alueen vahvuuksiksi on hahmoteltu luonto ja ruuhkattomuus, eniten kehitettävää on nähty reiteissä ja niihin liittyvissä fasiliteeteissa. Tällä hetkellä alueella kehitetään palautekanavia, jotka mahdollistaisivat nopeamman reagoinnin havaittuihin puutteisiin (Saastamoinen 2023).

[Alt-tekstI: pyörätie metsän keskellä, ympärillä korkeita mäntyjä, etäämpänä näkyy vanhoja hirsirakennuksia, pyöräilijä retkipyörineen tiellä.]
Kuva 1. Pyörämatkailun kehittäminen on ollut viime vuosina näkyvä teema monilla Suomen Geopark-alueista. Kuva Rokua Geoparkista. (Kuva: Harri Tarvainen / Rokua Geopark)

Alueen matkailupalvelujen kehittämisessä Rokualla on tehty työtä Geopark-kärjellä huomattavasti pidempään kuin muilla Suomen Geopark-alueilla. Seminaarissa nostettiin tästä työstä esille case-esimerkkejä alueellisten reittien sekä yrityspalveluiden kehittämisen näkökulmista. Valtakunnallisestikin kiinnostaviksi matkailutuotteiksi alueella on äskettäin lanseerattu Pohjolan rengastie, jota markkinoidaan ”Suomena minikoossa”, helposti saavutettavassa paketissa (Kivisaari 2023).

Kokonaisuutena seminaarissa esitellyt caset tekivät näkyväksi sen, että yhteisöllisyys on geopuistojemme kehittämiselle tärkeä voimavara sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hankkeessa (LAB 2023). Hankkeen osatoteuttajia toimivat Suomen viisi Geopark-aluetta.

Lähteet

Kivisaari, Y. 2023. Matkailun näkymät Pohjolan rengastiellä. Esitys valtakunnallisessa Geopark-seminaarissa 6.10.2023. Oulun Matkailu Oy. Julkaisematon.

LAB. 2023. Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hanke. Viitattu 9.10.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/geopuistot-kestavan-matkailun-vetovoimatekijoiksi

Rokua Geopark. 2023. Suomen ainutlaatuista geologista perintöä halutaan vaalia ja tehdä tunnetuksi. Tiedote 3.10.2023. Julkaisematon.

Saarinen, J. 2023. Geoparkit luontomatkailukohteina. Esitys valtakunnallisessa Geopark-seminaarissa 6.10.2023. Oulun yliopisto. Julkaisematon.

Saastamoinen, M. 2023. Matkailun tiedolla johtaminen kilpailukyvyn lisääjänä. Esitys valtakunnallisessa Geopark-seminaarissa 6.10.2023. Humanpolis Oy. Julkaisematon.

Tapaninen, M. 2023. Geoparkit osana valtakunnallista virkistyskäytön suunnittelua. Esitys valtakunnallisessa Geopark-seminaarissa 6.10.2023. Metsähallitus. Julkaisematon.