Innovoinnilla opiskelijalähtöisyyttä yrityspalveluihin

LAB-ammattikorkeakoulun markkinointiosuuskunta Saaga Marketing suoritti 23.9.2021 innovoinnin, jossa sen tehtävänä oli löytää keinoja Business Millin tunnettuuden lisäämiseksi opiskelijoiden keskuudessa sekä luoda keinoja madaltaa opiskelijoiden yhteydenottokynnystä.

Saaga Marketing koostuu Lappeenrannan kampuksen 2. vuosikurssin markkinoinnin opiskelijoista, jotka ovat perustaneet oman tiimiyrityksen mahdollistamaan tiimioppimiseen perustuvaa opiskeluaan. Koska opiskelijat suorittavat opintojaan oikeiden toimeksiantojen ja projektien pohjalta kantaen myös oikeaa juridista vastuuta, he oppivat laajasti yrittäjyyden taitoja. Näillä LAB-ammattikorkeakoulun markkinointiosuuskunnilla on myös merkittävää alueellista vaikutusta (Kokkonen 2021).  

Opiskelijoissa suuri yrittäjyyspotentiaali

LAB-ammattikorkeakoulun – ja koko LUT-korkeakoulun – opiskelijoissa on suuri yrittäjyyspotentiaali ja moni yritysideaansa kehittelevä, tai jo yrittäjyyspolun ensiaskeleet ottanut opiskelija voisi hyötyä suuresti Business Millin palveluista. Kunhan vain varmuudella tietäisi niistä ja osaisi hakeutua palvelun pariin.

Opiskelijat toteuttivat innovoinnin muodostaen neljä arvalla valittua ryhmää, jotka kukin innovoivat itsenäisesti luoden omat ratkaisuehdotuksensa. Innovoijien aikaikkuna oli tiukka, eli vain 12 tuntia, minkä jälkeen konkreettisten ehdotusten tuli olla viimeisteltyinä ja valmiina esitettäväksi toimeksiantajalle.

[Alt-teksti: Kahdeksan nuorta henkilöä vierekkäin seminaarihuoneessa videotykin valkokankaan edessä.]
Kuva 1. Innovoinnin tulosten esittelyä. (Kuva: Niko Lautala)

Innovointi oli tuloksellisesti erittäin onnistunut, mistä osin kertoo jo se, että kaikilla ryhmillä oli pääpiirteittäin toisistaan poikkeavat ratkaisuehdotukset. Avaan seuraavassa tärkeimpiä ja useimmin esiintyneitä tuloksia näin julkisesti, sillä moni muukin taho voi hyötyä ehdotuksista omassa toiminnassaan.

-Instagram

Innovoijien mukaan Instagram on tällä hetkellä ehdottomasti tehokkain sosiaalisen median alusta nuorten ja opiskelijoiden tavoittamiseksi. Tosin pelkkä Instagram-tili ei vielä riitä, vaan sinne tulee myös tuottaa sisältöä säännöllisesti.

-Vuosikello/kalenteri

Kuten muussakin markkinoinnin suunnittelussa, vuosikello tai -kalenteri auttaa konkreettisten ja erityisesti toistuvien toimien suunnittelua ja hallinnointia. Tätä työkalua voidaan hyödyntää muun muassa tapahtumien, esittäytymisten ja kampanjoiden toteutuksissa.

-Verkkosivujen optimointi

Nuoret käyttävät Internetiä huomattavan paljon mobiililaitteilla, joten sivujen tulee olla optimoituja niin pystynäyttöjä kuin mahdollista heikkoa verkkoyhteyttä ajatellen. Eli sivujen pääsanoma tulee mahtua pieneenkin näyttöön ja sivujen latausaikojen tulee olla erittäin nopeita.

-Kohderyhmää puhutteleva slogan/pääsanoma

Jos lukija ei koe viestin puhuttelevan häntä, hän ei koe sitä omakseen. Hyvä slogan tai pääviesti kertoo tavoitellulle kohderyhmälle, että juuri he ovat niitä, joille halutaan viestiä.

Myös toimeksiantaja Business Mill oli tyytyväinen innovoinnin tuloksiin ja kertoikin, että osa ehdotetuista toimista tullaan viemään tulevaisuudessa käytäntöön. Uskon itsekin, että opiskelijoiden osallistaminen tämäntyyppiseen innovointiin on erittäin hyödyllistä. Sen lisäksi, että opiskelijaryhmiltä saadaan taatusti uusia ”out of the box” -ajatuksia, tietävät opiskelijat varsin hyvin, kuinka nuoria aikuisia voidaan tavoittaa parhaiten. 

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Kokkonen, S. 2021. Osuuskuntatoimintaa hyödyntävässä tiimioppimisessa toteutuu aito työelämäyhteys. LAB Focus. [Viitattu 24.9.2021]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/osuuskuntatoimintaa-hyodyntavassa-tiimioppimisessa-toteutuu-aito-tyoelamayhteys/

Linkit

Saaga Marketing. 2021. [Viitattu 24.9.2021] Saatavissa: https://www.instagram.com/saagamarketing/                                 

Business Mill. 2021. [Viitattu 24.9.2021] Saatavissa: https://www.businessmill.fi/