IT-ratkaisun tuotantoprojektin kulmakivet

IT-toimittajayritysten näkökulma IT-ratkaisujen tuotantoprojekteihin on vähän käsitelty aihe julkisuudessa. Tomi-Jukka Panttila Solitalta (linkki 1) kävi valottamassa asiaa LABissa. Ratkaisun myynti- sekä tuotantovaiheessa on oleellista selvittää asiakkaan oikeat tarpeet, onko ne tunnistettu liiketoiminnan, sisäisten käyttäjien sekä loppukäyttäjän näkökulmista. Asiakkaan on tärkeää ymmärtää hankinnan kokonaisuus muun muassa oikean budjetoinnin vuoksi. Heidän tekninen osaamisensa ei kuitenkaan aina riitä I- ratkaisuiden kilpailuttamiseen. Esimerkiksi usein yrityksen tekninen arkkitehtuuri on vanhenemassa ja vaatii uudistamista rankalla kädellä.

Asiakasyritykset ovat lähtötasoltaan hyvin erilaisia, ja siksi Solita tarjoaa IT-ratkaisujen teknisen tuotannon lisäksi palveluita, jotka tukevat tunnistamaan IT-ratkaisuja hyödyntävät liiketoimintamahdollisuudet niin teknisen arkkitehtuurisuunnittelun kuin palvelumuotoilun keinoin. Myös LABin ja LUTin Ketterät digistepit -yhteishanke (linkki 2) auttaa päijäthämäläisiä pk-yrityksiä löytämään itselleen sopivan tavan hyödyntää IT-ratkaisuja liiketoiminnassaan esimerkiksi järjestämällä yrityskohtaisia työpajoja.

Kuva 1. Sekä Solita että digiSTEP-hanke pyrkivät tukemaan yrityksiä tunnistamaan IT-ratkaisuja hyödyntävät liiketoimintamahdollisuudet. (Kuva: Midjourney AI / Tomi-Jukka Panttila)

Piilotavoitteet haasteena

Jokaiselle IT-ratkaisun tuotantoprojektille asetetaan asiakkaan kanssa tavoitteita, joiden on syytä olla kaikkien projektiin osallistuvien tiedossa. Näiden jaettujen tavoitteiden lisäksi projekteilla on usein piilotavoitteita. Ne voivat olla vahingossa tai tahallaan piiloon jääneitä, mutta kummassakin tapauksessa ne puuttuvat projektisuunnitelmasta, vaikka niitä tavoitellaan projektilla (Buttler 2022). Piilotavoitteet tulisi aina saada päivänvaloon, sillä ne muodostavat ison riskin IT-toimitusprojektin onnistumiselle.

Kommunikointia tarvitaan laajasti

Piilotavoitteet IT-toimitusprojekteissa voivat johtua esimerkiksi siitä, että liiketoiminnan näkökulma puuttuu. Tällaisia tapauksia voi esiintyä tyypillisesti voimakkaasti siiloutuneissa organisaatioissa, joissa IT-yksikkö saattaa hoitaa kaiken kommunikoinnin IT-toimittajayrityksen kanssa.

Parhaassa tilanteessa asiakasta edustaa mahdollisimman laaja joukko näkökulmia. Avoimuus on edellytys projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Aikataulussa pysymiseksi tarvitaan asiakkaalta päätöksiä nopeasti, joten asiakkaan edustajalla tulisi olla päätäntävaltaa projektissa.

Asiakkaan sitoutuminen tärkeää

Menestyksekkään IT-ratkaisun aikaansaamiseksi tulee asiakkaan sitoutua tuotantoprojektiin loppuun asti. Ratkaisun testaukseen ei kuitenkaan aina tunnu löytyvän riittävästi aikaa. Vesiputousmallilla toteutetun IT-ratkaisun testaus on järkälemäinen savotta ja silloin esille nousseet virheet voivat johtaa projektin viivästyksiin. Sen sijaan ketterän kehityksen mallissa asiakkaan tulee olla valmiudessa testaamaan toimituksia 2–3 viikon sykleissä. Paras tulos saavutetaan, kun testaukseen osallistuu edustajia kaikista IT-ratkaisun käyttäjäryhmistä ja siinä käytetään todellinen määrä aitoa dataa.

Kirjoittajat

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut YAMK -koulutuksessa. Viime vuosina hän on johtanut ja osallistunut yritysten digitaaliseen transformaatioon liittyviin kehitysprojekteihin. Tällä hetkellä hän toimii digiSTEP-hankkeen projektipäällikkönä.

Tomi-Jukka Panttila on Lahden AMK:n sovelluskehityksen alumneja ja työskentelee nykyisin ratkaisumyynnissä verkkopalveluiden, verkkokauppojen sekä custom toteutuksien sekä konsultoinnin parissa Solitalla.

Lähteet

Buttler, P. 2022. Piilotavoitteet projekteissa – mitä ne ovat, mistä ne johtuvat ja mitä niille voi tehdä? Projektimaailma-verkkojulkaisu. Viitattu 13.1.2023. Saatavissa https://www.projektimaailma.fi/artikkelit/piilotavoitteet_projekteissa_-_mita_ne_ovat_mista_ne_johtuvat_ja_mita_niille_voi_tehda.1840.news

Linkit

Linkki 1. Solita Oy. Viitattu 12.1.2023. Solita on teknologia-, data- ja designyritys. Saatavissa https://www.solita.fi/

Linkki 2. LAB. 2023. Ketterät digistepit. Hanke. Viitattu 13.1.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/ketterat-digistepit