Kaakkois-Suomen seudulliset yrityspalvelut yrittäjien tukena

Kaakkois-Suomen seudulliset yrityspalvelut kokoontuivat 28.9.2023 Kouvolaan päivittämään toimijoiden kuulumisia. Tilaisuuden pääteemoina olivat alueen kiihdyttämöpalvelut, TE2024-uudistus, rahoitukset sekä yleiset kuulumiset.

Paikalla olivat ELY-keskus, TE-toimisto, Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Kehy Oy, Leader-ryhmät sekä LAB-ammattikorkeakoulun Business Mill.

Alueellisista kiihdyttämöpalveluista kertomassa olivat Kymenlaakson alueelta Cursor Oy sekä Kouvola Innovation Oy sekä Etelä-Karjalan alueelta Business Mill (LAB 2023).

Varsinaisia toimivia kiihdyttämöpalveluita tarjoaa Cursor Oy:n Starttisatama (2023), Kotkaan keväällä 2022 perustettu kiihdyttämöpalvelu. Kriteerit Starttisatamaan pääsylle ovat kasvuhakuisuus, y-tunnus ja yrityksen kotipaikka, jonka täytyy olla Loviisa, Pyhtää, Kotka, Hamina, Virolahti tai Miehikkälä. Satamassa ei ole toimialarajoituksia, mutta yrityksessä täytyy olla vähintään yksi kokoaikainen työntekijä. Lisäksi Kotkan kaupunki tukee osittain opiskelijalähtöisten yritysten vuokrakuluja, mikä on merkittävää aloittaville yrityksille.

Kouvolan Innolla ei suoranaisia kiihdyttämöpalveluita ole, mutta normaaliin yritysneuvonnan piiriin kuuluvat myös startup-yritykset. Etelä-Karjalan alueella ei myöskään ole varsinaisia kiihdyttämöpalveluita, vaan Business Mill (LAB 2023) rakentaa puuttuvia palasia.  

[Alt-teksti: messuosasto, jossa henkilö kertoo kolmelle kuuntelijalle.]
Kuva 1. Business Millin Kaisa Taina esittelemässä toimintaa. BM:n oma esitys painottui verkostoyhteistyöhön ja keväällä 2024 alkavaan startup-valmennukseen. (Kuva: Eetu Karppinen)

TE-uudistus 2024 ja rahoittajien ajankohtaiset

Tilaisuuden loppupuolella kuulimme esittelyn tulevasta TE-uudistuksesta. Kaakkois-Suomessa uudistus on valtakunnan tasolla hyvällä mallilla. Kaakkois-Suomi jakautuu kolmeen alueelliseen palvelualueeseen, ja elinvoimapalvelut jäävät kuntien hoidettaviksi.

Finnveralta paikalla oli rahoitusasiantuntija Markus Korpela. Finnveran terveiset yritysasiantuntijoille olivat uudet lainat, kuten ilmasto- ja ympäristölaina sekä digitalisaatio- ja innovaatiolaina. Kymenlaaksossa on todella vähän myönnettyjä lainoja vientitoimintaan, joten tähän tarvitaan aktivointia (Korpela 2023). Finnvera tekee tiivistä yhteistyötä pankkien kanssa, ja myös Finnveran asiantuntijoihin kannattaa olla mahdollisimman matalalla kynnyksellä yhteydessä.

ELY-keskuksen Tuija Saarinen piti esityksen avoinna olevista ELYn rahoitushauista. Tällä hetkellä Kaakkois-Suomessa on hankerahaa haettavissa enemmän kuin koskaan, joten nyt olisi erittäin tärkeää aktivoida yrityksiä hakemaan kehitys- tai investointihankkeita. Yrittäjän tulisi olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä asiantuntijoihin, jotta hakemus menisi oikean rahoituksen piiriin ja myönteinen päätös olisi mahdollista saada nopeasti (Saarinen 2023).

Mitä tukea tarvitaan seututoimijoilta enemmän?

Tapaamisessa Team Finlandin edustajat herättelivät keskustelua siitä, miten Kaakkois-Suomen alueen toimijat voisivat tehdä enemmän yhteistyötä. Esimerkiksi yhteishankkeissa pitäisi olla yhdessä mietitty vaikuttavuus ja käytännön järki. Keskusteluissa painotettiin myös, että nykyisessä maailmassa on jo kehitetty paljon, joten alkuselvitysten rooli merkittävä. 

Päivän tarkoituksena oli edistää toimijoiden välistä yhteistyötä; esimerkiksi Business Mill pääsi perehtymään Cursorin Starttisatamaan, ja Kotkaan sovittiin vierailu marraskuun alkuun.  

Kirjoittajat

Kaisa Taina, tradenomi, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -yrityshautomossa asiantuntijana.

Vesa Punkka toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -yrityshautomossa kehittämisasiantuntijana.

Lähteet

Korpela, M. 2023. Finnvera ajankohtaista ja uutta. Esitys Kaakkois-Suomen seudullisten yrityspalvelujen tilaisuudessa. Kouvola. 28.9.2023.

LAB. 2023. Business Mill. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 10.10.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/palvelu/business-mill-lappeenranta

Saarinen, T. 2023. Yritysten kehittämisavustus: Etelä-Karjala ja Kymenlaakso. Esitys Kaakkois-Suomen seudullisten yrityspalvelujen tilaisuudessa. Kouvola. 28.9.2023.

Starttisatama. 2023. Viitattu 10.10.2023. Saatavissa https://www.cursor.fi/etusivu/yrityspalvelut/starttisatama/