Käytännön ohjeita yrittäjyydestä ukrainalaisille

Yrittäjyys voi olla maahanmuuttajille nopea tapa päästä mukaan työelämään hyödyntämään omia taitojaan ja luoda työpaikkoja itselleen. Maahanmuuton kasvaessa on tärkeää kehittää rakenteita, jotka auttavat maahanmuuttajia kotoutumaan ja integroitumaan uuteen yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajat ovat toistaiseksi alihyödynnetty resurssi. Heidän kokemuksensa, taitonsa ja yrittäjyysintonsa voivat tuoda uusia näkökulmia ja innovaatioita Suomeen. Tämän potentiaalin hyödyntäminen edellyttää kuitenkin oikeanlaisten tukitoimien tarjoamista.

Yrittäjäksi ryhtyminen kiinnostaa

Razom – Yhdessä – Together -hanke (LAB 2023) tukee Ukrainan sotaa paenneiden työllistymistä Päijät-Hämeen alueella. Hankkeen puitteessa toteutetun kyselyn (vastaajia 100) mukaan kolmannes on kiinnostunut yrittäjyydestä Suomessa, ja se on lupaava merkki.  Sama kiinnostus on noussut esille myös Razom-hankkeen ohjaustapaamisissa. Hankkeen toimeksiannosta valmistui opinnäytetyö, jossa selvitettiin, millaista tietoa ukrainalaiset tarvitsevat yrittäjyydestä (Polyanovska 2023). Tulosten perustella laadittiin opas yritystoiminnan aloittamisesta Suomessa.

Tutkimus (Polyanovska 2023) osoitti, että vastaajilla on kokemusta yrittäjyydestä omasta maastaan ja että he tietävät, miten yritystoimintaan liittyvät asiat siellä toimivat, mutta suomalainen byrokratia on vierasta ja vaikeasti hahmotettavaa. Kohderyhmä ei ole kiinnostunut kaikista yhtiömuodoista, vaan tietoa tarvitaan sellaisista yritysmuodoista, jotka mahdollistavat liiketoiminnan toteuttamisen tilapäisen suojelun aseman huomioon ottaen sekä mahdollisimman pienellä riskillä.

Kuva 1. Moni haluaisi työllistää itsensä yrittäjänä, ja tiedon tarve on huomattava. (Peter 2015)

Kohderyhmän näkökulmasta olisi hyvä tutustua käytäntöihin ja velvoitteisiin, jotka Suomessa liittyvät yritystoimintaan. Tähän kuuluvat esimerkiksi yritysmuodon valinta, verotukseen liittyvät asiat sekä tarvittavat luvat ja lainsäädäntö. Yksi yleisimmistä ongelmista on kuitenkin kielitaidon puute, joka vaikeuttaa yrittäjyyttä koskevan tiedon löytämistä ja ymmärtämistä.

Kaksikielisestä oppaasta apua yritystoiminnan aloittamiseen

Tutkimuksen tulosten perusteella kirjoitettiin ukrainan- ja suomenkielinen opas yrityksen perustamisesta. Oppaassa keskitytään kevytyrittäjyyteen ja toiminimen perustamiseen.

Linkki yrittäjyysoppaaseen. (Linkki 1)

Näillä yritysmuodoilla on helppo aloittaa yritystoiminta Suomessa ja siten työllistää itsensä. Aloituskustannukset ovat suhteellisen matalat, eikä toiminnan aloittamiseen liity suuria riskejä. Kevytyrittäjyys on vaihtoehto kokeilla yrittäjyyttä niin, että kaikki byrokraattiset asiat ratkaistaan erillisen laskutuspalvelun kautta. Oppaassa käydään läpi yrityksen perustamisen pääkohdat ja mitä yrittäjän tulee ottaa huomioon.

Opasta voivat hyödyntää myös muut hankkeen kohderyhmää palvelevat organisaatiot, esimerkiksi yritysneuvontapalvelut, työllisyyspalvelut sekä muut kotoutumisen parissa toimivat organisaatiot.

Kirjoittajat

Iuliia Polyanovska työskentelee projektisuunnittelijana Razom-Yhdessä-Together – ja Lahden OSKE LAB -hankkeissa LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä. Hän käyttää työssään paitsi suomea myös ukrainaa ja venäjää.

Marja Kiijärvi-Pihkala työskentelee TKI-asiantuntijana LABin Hyvinvointi-yksikössä. Hän toimii Razom-Yhdessä-Together – hankkeen projektipäällikkönä vastaten muun muassa sidosryhmäyhteistyöstä.

Lähteet

LAB. 2023. Razom-Yhdessä-Together. Hanke. Viitattu 18.5.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/razom-yhdessa-together

Peter, J. 2015. Person writing on a notebook. Pexels. Viitattu 12.6.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/person-writing-on-a-notebook-beside-macbook-1766604/

Polyanovska, I. 2023. Opas yrityksen perustamisesta ukrainalaisille. Opinnäytetyö AMK. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 30.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023052815091

Linkit

Linkki 1. Polyanovska, I. 2023. Opas yrityksen perustamisesta ukrainalaisille. Osaamisen paikka. Viitattu 7.6.2023. Saatavissa https://osaamisenpaikka.fi/wp-content/uploads/2023/05/Opas-yrityksen-perustamisesta-ukrainalaisille.pdf