Kiertotalouden tutustumiskierros CECI sidosryhmäläisten kanssa Ostravassa

Hyviin käytäntöihin tutustuminen ja niistä oppiminen ovat Interreg Europe hankkeiden yksi päätyökalu. CECI – Citizen involvement in circular economy implementation projektipartnerit ja sidosryhmäläiset kokoontuivat Tšekeissä, Ostravan kaupungissa, maaliskuussa 2022. Tapaamisen teemana oli jakamis- ja kiertotalouden hyvät käytännöt ja erityisenä painopisteenä asukkaille suunnatut ratkaisut. Tästä syystä Päijät-Hämeestä mukaan valikoituivat Painovoima ry:n ja Harjulan Setlementti ry:n edustajat. Näiden kansainvälisten tapaamisten vahvimpana antina ovat keskustelut eri projektipartnereiden ja heidän sidosryhmäläisten välillä.

Ostravassa mukana oli yhteensä 16 osallistujaa eri partnerialueilta, Suomesta, Belgiasta, Ranskasta, Espanjasta ja isäntämaa Tšekistä. Painovoima ry:n Pekka Litmasen mukaan matkan ehdottomasti keskeisin anti oli tavata partnerimaiden toimijoita ja verkostoitua heidän kanssaan (Litmanen 2022). Linkki CECI projektin englanninkieliselle etusivulle

Kuva 1. CECI partnerit tutustuivat muun muassa Fajna Dílna työpajaan Ostravan matkalla. (Kuva: Katerina Medkova)

Kierrätystä värien mukaan

REUSE-kierrätysmyymälä teki suuren vaikutuksen kaikkiin osallistujiin. Myymälän sisutuksessa on hyödynnetty ammattisuunnittelijan apua. Kaikki tavarat on sijoiteltu värien, ei niiden käyttötarkoituksen mukaan. Tämä antaa myymälälle aivan erityisen ilmeen. Keskelle myymälää on sijoitettu kirjasto-osasto, joka mukailee myös yleistä väriteemaa. Harjulan Setlementti ry:n Ari Tuupaisen (2022) mukaan matkan mielenkiintoisinta antia oli eri kierrätyspaikoissa vierailut. Etenkin REUSE-kierrätysmyymälän sisustus inspiroi myös Patinan toiminnan kehittämistä.

Kierrätyksen avulla hyväntekeväisyyttä

Moment Česká republika -lajittelukeskuksen toiminta on voittoa tavoittelematonta ja perustuu vahvasti tekstiilijätteen vähentämiseen, sekä samalla hyväntekeväisyyteen. Moment tukee myyntivoitoillaan muita voittoa tavoittelemattomia järjestöjä. Lajittelukeskukselle lahjoitetut tekstiilit käydään tarkasti läpi, järjestellään kolmeen eri kategoriaan: priima, hyvä ja alennustuotteet. Jokaiselle kategorialle on myös omat kauppansa. Näin tavoitetaan paremmin eri asiakasryhmiä.

Kuvassa on yhdistettynä kaksi kuvaa. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on iso, vanha ja puinen vaatekaappi, minkä ovessa on nimi Moment. Vaatekaapin edessä on neljä laatikkoa. Oikeanpuoleisessa kuvassa on huone täynnä vaaleita säkkejä, joihin on painettuna kirjoitus Moment ja Juta.
Kuva 2. Suuret määrät tekstiilejä kiertää ja vaihtaa omistajaa Moment lajittelukeskuksen kautta. (Kuva: Katerina Medkova vas. ja Marjut Villanen oik.)

Entinen teollisuusalue muuttui laajaksi kulttuuri- ja vapaa-ajankeskukseksi

Tutustumiskierroksen päätteeksi CECI ryhmä siirtyi Dolní Vítkovice -alueelle joka on siirtynyt teollisesta tuotannosta tarjoamaan uudenlaista koulutusta, viihdettä ja kulttuuria. Yksi alueen toiminnoista on Fajna Dílna -työpaja ja käsityöhautomo, joka tarjoaa jäsenilleen tilaa ja välineitä projektien toteuttamiseen.

Litmanen (2022) innostui suuresti sekä koko Dolní Vítkovice -alueesta, että Fajna Dílna työpajasta. Häntä kiinnostaa erityisesti näiden ideoiden jatkojalostaminen Sopenkorven vanhalle teollisuusalueelle, Lahteen. Myös Tuupainen (2022) näki Fajna Dílna työpajoissa mielenkiintoisia mahdollisuuksia, etenkin puutyö- ja metallipajojen toiminnassa.

Matkan aikana nähdyt hyvät käytännöt innostivat kaikkia osallistujia ja niiden anti tulee varmasti näkymään tulevaisuudessa. Painovoima ry:llä on odotuksia virinneistä yhteistyöhankkeista paitsi Ostravasta myös Espanjasta, mistä on tullut kyselyitä yrityksen toiminnasta ja sekä yhteistyötiedusteluja tekstiilipaperin valmistamisen edistämisestä (Litmanen 2022).

Kirjoittajat

Katerina Medkova työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Teknologia-yksikössä TKI-asiantuntijana ja toimii CECI-hankkeen viestintäpäällikkönä. Interreg Europe rahoitteinen CECI-projekti (Citizen Involvement in Circular Economy Implementation) jakaa tietoa, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä asukkaiden osallistumisen mahdollisuuksista kiertotalouden toteuttamiseen. Projektin hallinnojana toimii LAB-ammattikorkeakoulu.

Marjut Villanen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä TKI-asiantuntijana ja toimii CECI-hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Litmanen, P. 2022. Toiminnanjohtaja. Painovoima ry. Haastattelu 1.4.2022.

Tuupainen, A. 2022. Toiminnanjohtaja ja rehtori. Harjulan Setlementti ry. Haastattelu 29.3.2022.

Linkit

Linkki 1. Interreg Europe. 2022. Project Summary. CECI. Viitattu 4.4.2022. Saatavissa https://projects2014-2020.interregeurope.eu/ceci/news/