Lahden Mankeli- ja Tier-verkosto lounaislahtelaisten työpaikkojen ulottumattomissa

Systemic change towards sustainable commuting in Lahti eli Sycla on Lahteen sijoittuva pilottihanke, jossa selvitetään työmatkaliikkumisen nykytilaa sekä tunnistetaan kestävän työmatkaliikkumisen yksilöllisiä ja organisaatiokohtaisia esteitä ja kannustimia lahtelaisissa pilottiorganisaatioissa. Työmatkaliikkumista kartoitetaan henkilöstökyselyin, haastatteluin ja havaintokierroksin. (LAB 2023.)

Tässä blogikirjoituksessa käsitellään havainnointikierroksia edeltävää alustavaa kartoitustyötä, jossa selvitettiin lahtelaisten pilottiorganisaatioiden henkilöstön mahdollisuuksia käyttää kaupunkipyöriä ja yhteiskäyttösähköpotkulautoja sekä joukkoliikenneyhteyksiä työmatkoillaan. Kartoitusta tehtiin tarkastelemalla olemassa olevaa julkisen liikenteen ja yhteiskäyttöisten kulkuvälineiden tämänhetkistä verkostoa.

Kaupunkipyörä- ja yhteiskäyttösähköpotkulautaverkosto

Yhteiskäyttökulkuvälinekartoitusten perusteella varsinkaan lounaislahtelaiset työpaikat eivät pääse hyödyntämään työmatkoillaan nykyistä Mankeli- ja Tier-verkostoa, sillä Mankeli-asemat ja Tierin käyttöalue eivät yllä suureen osaan Lahden lounaisosia.

Kestävän työmatkaliikkumisen tukemiseksi Lounais-Lahdessa olisi tarvetta varsinkin Mankeli-asemille, sillä Lounais-Lahden lähimmät Mankeli-asemat sijaitsevat Hennalassa, Kärpäsessä ja Renkomäessä eli jopa useiden kilometrien päässä. Jos Lahden lounaisosiin ei saada suoriltaan vakituisia kaupunkipyöräasemia, voitaisiin asemat toteuttaa niin kutsutulla pop up -mallilla, jotta niiden käyttöaste saadaan selvitettyä.

Tierin käyttöalue päättyy Kärpäsessä Kiekkostenkadun ja Kärpäsenkadun risteykseen sekä Hennalassa Hennalankadun ja Seisakekadun risteykseen, minkä seurauksena iso osa Lounais-Lahdesta on niin kutsuttua rajoitettua aluetta. Rajoitetulla alueella sähköpotkulaudan nopeus voi olla hidastettu eikä matkaa voi aloittaa tai päättää (TIER 2023), joten työmatkan taittaminen Tierillä pidemmälle Lounais-Lahteen ei tällä hetkellä onnistu.

[Alt-teksti: kastunut Mankeli-aseman merkki pimenevässä illassa.]
Kuva 1. Kaupunkipyörät kulkevat Lahdessa nimellä Mankeli, ja Mankeliasemat on merkitty kuvan mukaisella merkillä. (Kuva: Taru Metsä)

Joukkoliikenneyhteydet vuorotyötä tekeville

Joukkoliikennekartoituksissa havaittiin, että Lounais-Lahden joukkoliikenneyhteydet ovat vajaanlaiset etenkin vuorotyötä tekevien näkökulmasta, sillä Lahden seudun liikenteen linja kulkee iltaisin vain joka toinen tunti, lauantaisin kerran tunnissa eikä sunnuntaisin laisinkaan. Linja kulkee arkisin toimistotyöaikaan suhteellisen usein, noin puolen tunnin välein. Kartoituksissa ilmeni myös, että Lounais-Lahden linjareitti kattaa varsin suppean alueen, jolloin työpaikan ja lähimmän linja-autopysäkin välille saattaa jäädä jopa runsaan kilometrin mittainen kävelymatka.

Lounais-Lahden nykyistä Mankeli- ja Tier-verkostoa sekä joukkoliikenneyhteyksiä on kehitettävä ja etenkin laajennettava, jotta lounaislahtelaiset työpaikat pääsisivät hyödyntämään työmatkoillansa kestävämpiä kulkutapamuotoja.

Sycla-projektin tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja edistää kestävää työmatkaliikkumista ja vähentää tieliikenteessä syntyviä päästöjä. Kaupunkipilotin toteuttavat Lahden kaupunki (koordinaattori), LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

Kirjoittaja

Taru Metsä opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa ympäristötekniikkaa ja toimii SYCLA-hankkeessa projektityöntekijänä.

Lähteet

LAB. 2023. Systemic change towards sustainable commuting in Lahti – Sycla. Hanke. Viitattu 25.10.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/systemic-change-towards-sustainable-commuting-lahti-sycla

TIER. 2023. Punaiset, keltaiset ja harmaat alueet kartalla. Sovellus.