Kiertotaloutta palvelumuotoilun keinoin

Kiertotalous on talouden malli, jossa palveluita ja tuotteita kehitetään resurssi-, materiaali- ja energiatehokkaiksi. Tärkeä osa kehittämistyötä on uusien mallien ja toimintatapojen testaus ja jalkauttaminen erilaisille kohderyhmille. Palvelumuotoilijana on tärkeää ymmärtää käyttäjälähtöisyyden lisäksi myös ympäristön merkitys, sekä osata tehdä kestäviä valintoja, joita tulevaisuuden yrityksiltä odotetaan ja vaaditaan.  

Miksi kiertotalousväylä? 

Kaksi syksyllä 2019 palvelumuotoilun aloittanutta opiskelijaa Lahden Muotoiluinstituutista valitsivat kiertotalousväylän ensimmäisen vuoden keväälle aiheen ajankohtaisuuden ja tärkeyden vuoksi. Ympäristöasiat ovat merkittäviä yksilöiden ja yritysten toiminnassa. Hieman rohkeutta kurssille osallistuminen ”muotsikkalaisilta” vaati, mielletäänhän tämä kurssi lähinnä tekniikan alan opiskelijoille suunnatuksi. Tätä olettamusta tuki myös kurssin aloitus, jossa tutustuttiin koko kiertotalousväylä-moduuliin (15 op). Moduulin muita osa-alueita olivat vastuullinen materiaalitekniikka ja tuotekehitys, kestävä energiatalous ja logistiikka. Väylälle osallistumisen kautta opiskelijat saivat myös mahdollisuuden osallistua Crea-RE-RU-projektiin, joka järjestettiin tänä vuonna Pietarissa.  

Toimeksiannosta idean kirkastumiseen  

Kehittämisprojekti alkoi aiheen valitsemisella sekä ryhmäytymisellä. Useasta vaihtoehdosta päädyimme Lahden kaupungin toimeksiantoon, joka oli kestävä elämäntapa. Ryhmään saimme mukaan matkailualan opiskelija Janne Känelin.  Ensimmäisessä Lean Service Creation – ketterään kehittämiseen pohjautuvassa työpajassa lähdimme pohtimaan projektin fokusta. Työskentelyä tukevien kanvaasien avulla pyörittelimme ensin ajatusta opiskelijoille suunnatusta infopaketista, jossa olisi koottuna tietoa ja konkreettisia tekoja, joiden avulla olisi helppo muuttaa toimintaansa kestävämpään suuntaan. Lähdimme työstämään ideaa yhdessä Lahden kaupungin toimeksiantajan kanssa. Projektin tavoite kirkastui ja pääsimme suunnittelemaan tarkempaa aikataulua sekä toteutustapaa, jotka tosin hieman muuttuivat koronapandemian vuoksi. 

 
Lahden kaupunki on tehnyt pitkään yhteistyötä yrityksen D-mat kanssa. Yhtenä toimintana on ollut saattaa yhteen vapaaehtoisia lahtelaisia perheitä testaamaan D-matin kehittämää 1,5 asteen peliä, joka auttaa muuttamaan elämäntapaa kestävämmäksi. Pelin koulutustilaisuuksien jälkeen saimme lainaksi pelin, jota testasimme vapaaehtoisen opiskelijaryhmän kanssa. Samalla saimme tietoa pelin soveltuvuudesta nuorille aikuisille. Itsenäisesti järjestämämme työpaja oli hyvä kokemus, onhan erilaisten työpajojen järjestäminen yksi palvelumuotoilijoiden tärkeimmistä työmenetelmistä.  

Kuva, joka sisältää kohteen henkilö, sisä, seisominen, nainen

Kuvaus luotu automaattisesti
KUVA 1. Ensimmäinen tutustuminen D-Matiin ja elämäntapapalapeliin. Kuvassa vasemmalta Meri Vainikkala, Janne Känel, Michael Lettenmeier ja Sanni Nieminen. Kuva: Meri Vainikkala.

Pelaamisen lisäksi keräsimme käyttäjiltä palautetta pelistä ja kiteytimme keräämämme tiedot projektimme verkkosivuille Kestävä elämäntapa. Verkkoon koottiin projektin aikana tuotettu materiaali: infografiikoita, dokumentointia sekä infoa projektista. Kuvaan 2 on kiteytetty työpajojen perusteella koostetun ideapankin päänäkökohdat.  

KUVA 2. Työpajasta muodostunut ideapankki verkkosivuille. Tärkeimmät huomioitavat osa-alueet ovat: Markkinointi ja tietoisuuden levitys kohderyhmille, tiedon keskitetty kerääminen ja aloituspaketti. Kuva: Sanni Nieminen.

Kiertotalouskurssin soveltuminen palvelumuotoilun opiskelijoille 

Kiertotalous-kurssilla jaettiin hyödyllisiä ja ajankohtaisia uutisia tästä laajasta aiheesta. Linkkeihin ja podcasteihin oli helppoa tutustua omalla ajalla. Kurssin aikana käytyjen keskustelujen kautta alkoi pikkuhiljaa rakentumaan kuva suuremmasta kiertotalouden kuviosta. Oli rikkaus päästä kuulemaan alan opiskelijoiden näkökulmia maailman tilanteesta ja maapallon resurssien käytöstä, sekä henkilökohtaisten valintojen tekemisestä kestävämmiksi. Opiskelijoilla oli paljon ammattitaitoa aiheesta ja saimmekin heiltä kehittämisideoita ja kallisarvoisia vinkkejä projektimme tekemiseen. Yhteishenki kurssilla oli todella hyvä! 

Kirjoittajat  

Meri Vainikkala on ensimmäisen vuoden palvelumuotoilun opiskelija, jolle kiertotalous merkitsi ennen kurssia lähinnä kirppariharrastusta sekä vaatteiden ja huonekalujen tuunausta.

Sanni Nieminen on ensimmäisen vuoden palvelumuotoiluopiskelija, joka haluaa ymmärtää kiertotalouden merkitystä monessa eri mittakaavassa, yksilöistä yrityksiin.

Pia Haapea on energia- ja ympäristötekniikan yliopettaja, joka on vetänyt kiertotalousväylää syksystä 2016 ja oppinut matkan varrella aiheesta vähintään yhtä paljon kuin opiskelijatkin.

Linkit

Crea-RE. 2020. Crea-RE Creating Aligned Studies in Resource Efficiency. Projektin nettisivut. [Viitattu 29.5.2020]. Saatavissa: https://creareproject.wordpress.com/ 

Kestävä elämäntapa. 2020. Projektin nettisivut. [Viitattu 13.6.2020]. https://sites.google.com/view/kestavaelamantapa/home

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *