Kipinä-toiminnassa tärkeintä välittäminen ja ilo

eSport Kipinä oli 1.2.2020‒30.11.2022 toteutettu ESR-hanke, jonka tavoitteena oli aktivoida syrjäytymisvaarassa olevia nuoria e-urheilun ja tapahtumien avulla (LAB 2022). Pilotissa oli mukana 50 henkilöä, jotka pääsivät järjestämään mielekkäitä tapahtumia. Lisäksi työllistyi viisi henkilöä ja kaksi sai itselleen opiskelupaikan.

[Alt-teksti: otsikkona kipinä-toiminta. luettelo ongelmista ja ratkaisuista. Ongelmina muun muassa Suomessa syrjäytymisvaarassa 700000-800000 henkilöä. Ratkaisuina aktivointi tapahtumajärjestämiseen ynnä muuta.]
Kuva 1. Kipinä-toiminnalla haetaan ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin. (Salmela 2022)

Aktivointia matalalla kynnyksellä

Koska kohderyhmänä on syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat, toiminnan täytyy olla mukaansatempaavaa, mutta siihen täytyy myös pystyä osallistumaan matalalla kynnyksellä. Tapahtuma-alan työt vaativat yleensä syvällistä osaamista, mutta hankkeessa muotoiltu mestari – kisälli malli madalsi kynnystä merkittävästi. Siinä kokenut tapahtuma-alan henkilö tai muu ammattilainen toimii mestarina kipinäosallistujalle, perehdyttäen ja haastaen sopivalla tasolla.

Kipinä-toiminta voidaan jakaa kuuteen osaan, jotka on esitelty kuvassa 2.

 1. Verkostoi

Kipinä-toiminnan rakentaminen kannattaa aloittaa verkostojen keräämisestä ja toteutuksen suunnittelusta. Kontakteista on hyvä löytyä useampia eri tapahtumia, yhdistyksiä tai eri alojen yrityksiä, jonne kipinäosallistujia voidaan tarjota töihin.

 • Suunnittele

  Suunnittelutyö kannattaa tehdä jo ennen osallistujien kontaktoimista. Suunnittele työtehtävät yhdessä verkoston mestareiden kanssa ja avaa ne kirjallisena tarjottimelle. Useimmiten tehtävänimikkeestä ei saa riittävää kuvaa, mitä työ käytännössä pitää sisällään ja tämä saattaa olla osallistujalle iso kynnys.

  • Kontaktoi

  Kun sinulla on valmis suunnitelma ja tarjotin, voit alkaa kontaktoida osallistujia. Nuoria kannattaa tavoitella sieltä, missä he ovat. Tässä apunasi ovat sosiaalisen median vaikuttajat ja striimaajat. Kohderyhmäläisiä löytyy myös TE-toimistojen ja nuorten palvelujen parista. Voit markkinoida ja mainostaa omaa toimintaasi sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa.

  Kuva 2. Kipinä-toiminnan palvelupolku (Kuva: Antti Tykkyläinen)
  • Aktivoi

  Kipinäosallistujan aktivoimiseksi täytyy kiinnittää huomiota kynnyksen madaltamiseen ja mahdollisten esteiden poistamiseen. Kun olet selittänyt työtehtävät auki tarjottimelle, työ kuulostaa paljon konkreettisemmalta ja nuori uskaltaa lähteä mukaan. Yksi este mukaan lähtemiselle voi olla raha, jota tapahtumapaikalle tai yrityksen tiloihin siirtyminen vaatii. Esimerkiksi ESR-hankkeissa on kuitenkin mahdollista kompensoida budjetista kustannuksia, kuten matkoja ja majoittumisia. Osallistujien kesken on hyvä lähteä heti muodostamaan ryhmähenkeä, sillä se lisää sitoutumista.

  • Palaute

  Palautetta kerätessä kannattaa olla avoin ja aito. On tärkeää, että kipinäosallistuja kokee, että hänen mielipiteellään on aidosti väliä ja että haluat kehittää toimintaa. Tämä saattaa olla myös todella merkityksellinen kokemus.

  • Tulevaisuus

  Tapahtuman tai muun toiminnan päätyttyä kipinäosallistujaa ei pidä jättää oman onnensa nojaan, vaan hyödynnä verkostojasi ja tarjoa yrityksille tai yhdistyksille mahdollisuutta palkata osallistuja palkkatuelle, työkokeiluun tai esimerkiksi oppisopimuksella. Jos osallistuja koki palautekeskustelussa tehtävät niin kiinnostavaksi, että hän haluaisi jatkossa työllistyä sinne, voit tarjota hänelle myös sopivia aloja, jonne hän voi hakea opiskelemaan. Osallistuja voi olla mukana toiminnassa useita kertoja ja kokeilla useita tehtäviä löytääkseen oman juttunsa.

  Hankkeen arvot voi tiivistää siten, että kyse on välittämisestä ja ilon tuottamisesta ihmisille (Salmela 2022).

  Kirjoittaja

  Antti Tykkyläinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Liiketalous-yksikössä eSport Kipinä -projektin (LAB 2022) projektisuunnittelijana.

  Lähteet

  LAB. 2022. eSport Kipinä. 2022. Hanke. Viitattu 20.11.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/esport-kipina

  Salmela, E. 2022. Kipinä-toiminta. LinkedIn. Viitattu 8.12.2022. Saatavissa https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7003290595414683648/