osallisuus

43 artikkelia

Asiakastyytyväisyyskyselyllä osallisuutta kehitysvammaisten asumisyksikössä

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollon toimintayksiköllä tulee olla palvelun laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista pitäisi selvittää säännöllisesti keräämällä asiakaspalautetta asiakkailta, heidän läheisiltään ja henkilökunnalta […]