KOHOTE mukana ikääntyvien teknologiatapahtumassa

KOHOTE − kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota -hankkeen (LAB 2022) tavoitteena on tukea Päijät-Hämeen kotihoitoyritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden teknologian ja digitalisaation hyödyntämistä uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi sekä edistää toimijoiden välistä yhteistyötä. Hanke saa varoja EAKR- ja EU-REACT -rahoituksista, jotka pyrkivät tukemaan toipumista Covid-19-kriisin aiheuttamista muutoksista.  

19.10.2022 hanke oli mukana PalveluSantran kanssa järjestämässä Omanoloinen elämä – teknologia ikääntyvän tukena -tapahtumaa Lahden tapahtumatorilla.  Tapahtumatori sijaitsee Lahden keskustassa Trion yläkerrassa, jonne on helppo tulla.  Tilaisuudessa oli mukana hyvinvointiteknologia- ja hoiva-alan yrityksiä esittelemässä omia palvelujaan ja ratkaisujaan.  Paikalla olivat Suvanto Care, Hoivita sekä Aurio Hoiva.

[Alt-teksti: Henkilö kävelemässä kohti tapahtumapaikan esittelylavaa.]
Kuva 1. Tiedon välittäminen erilaisten tapahtumien ja tietoiskujen avulla niveltyy luontevasti KOHOTE-hankkeen toimintaan. (Kuva: Teemu Rasi)

Monipuoliset rannekkeet ja turvapuhelimet

Tapahtumassa oli tietoiskuja hyvinvointiteknologian ja älylaitteiden mahdollisuuksista, teknologian turvallisuudesta sekä tietosuojasta ja tietoturvasta. Diginosteen Olli Pirhonen vastaili teknologisten laitteiden hankintaan ja käyttöönottoon liittyviin kysymyksiin ja oli paikalla neuvomassa, jos jollakin oli kysyttävää esimerkiksi älylaitteiden käyttöönotosta.

Tietoiskuissa käytiin läpi, mihin kaikkeen älypuhelinta voi käyttää.  Älyteknologia mahdollistaa kotona asumiseen pidempään ja tekee kodista turvallisemman. Älyrannekkeiden avulla pystyy seuraamaan hyvinvointia. Liikkumista on mahdollista seurata paikantimen avulla, ja kotiin voi asentaa erilaisia sensoreita liikkumisen seurantaan.

Kuva 2. Tapahtumavieraat saivat tietoa kotihoitoon soveltuvista palveluista. (Kuva: Teemu Rasi)

Turvapuhelimeen on mahdollista liittää muita turvallisuutta lisääviä palveluita, kuten kaatumishälytin, savu- ja palovaroitin, ovihälytin, liesivahti, vuodevahti ja paikannusominaisuus. Viimeisessä tietoiskussa käytiin läpi tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä asioita.

Ikäteknologia tulevaisuudessa

Viime vuosina ikäteknologian käyttö on lisääntynyt, mutta monet sovellukset ovat edelleen kokeiluasteella. Uudemman teknologian, kuten palvelurobotiikan ja kotiin asennettavien sensoreiden hyödyntäminen on vielä melko vähäistä. Tulevina vuosina ikääntyvä väestö on edellisiä ikäryhmiä tottuneempaa käyttämään teknologiaa, mikä mahdollistaa sekä nykyisten että uusien teknologioiden laajamittaisemman käytön.  (Kaasalainen & Neittaanmäki, 2018.)

Teknologiaan liittyviä pelkoja on mahdollista vähentää erilaisten tapahtumien, koulutuksen ja tietoiskujen avulla.

Kirjoittajat

Saara Heikkonen toimii lehtorina Liiketoiminta-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana KOHOTE-hankkeessa.

Teemu Rasi toimii projektisuunnittelijana Hyvinvointi-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa ja KOHOTE-hankkeessa. 

Lähteet

Kaasalainen, K., Neittaanmäki, P. 2018. Terveys ja hyvinvointiteknologian sovelluksia ikääntyneiden terveyden edistämisessä ja kustannusvaikuttavien palveluiden kehittämisessä. Jyväskylän yliopisto. Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 63/2018. Viitattu 20.10.2022. Saatavissa  https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja/terveys_ja_hyvinvointiteknologian_mahdollisuudet_verkkoversio.pdf

LAB. 2022. KOHOTE ‒ Kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota. Hanke. Viitattu 20.10.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/kotihoitopalveluihin-teknologiaa-ja-digitalisaatiota