Kohtaamisia Asunnottomien yössä  

YK:n syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista päivää 17.10. toteutetaan Suomessa Asunnottomien yönä. Eri puolilla Suomea toteutettavat Asunnottomien yö -tapahtumat ovat kansalaistoimintaa, joka on jatkunut jo 20 vuoden ajan. Keskeistä tapahtuman järjestämisessä on yhteistyö eri toimijoiden välillä.  Mukana on joka vuosi ollut useita eri toimijoita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta.

Tänä vuonna toimijoina Lahdessa olivat muun muassa Elokolo, NAL-asunnot, PHHYKY sekä  LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat.  Lahden Asunnottomien yössä sosionomiopiskelijat ovat olleet mukana toistakymmentä kertaa. Tällä kertaa tapahtuma järjestettiin Vesijärvenkadulla Wanhalla valimolla.   

[Alt-teksti: suuren rakennuksen tiilipintainen sisäseinä, jossa on banderolli, jossa lukee asunnottomien yö 17.10. Banderollin edessä on henkilöitä istumassa tuoleilla.]
Kuva 1. Asunnottomien yö järjestettiin Lahdessa Wanhalla valimolla, ja kuten aina, eri toimijoiden yhteistyönä. (Kuva: Taina Heininen-Reimi)

Asunnottomuustyö Suomessa 

Suomi on Euroopan unionin maista ainoa, jossa asunnottomuus on vähentynyt viime vuosina (Y-säätiö 2022, 7). Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli ARA:n arvion (2022) mukaan 3950 yksinelävää asunnotonta. Määrä on puolittunut viimeisen kahdentoista vuoden aikana (ARA 2011), ja Suomen hallituksella on kunnianhimoinen tavoite poistaa asunnottomuus Suomesta vuoteen 2027 mennessä (Morottaja 2022).

Asunnottomuustyö Suomessa perustuu asunto ensin -periaatteeseen, jonka mukaan asunto on ihmisoikeus ja lähtökohta muun elämän rakentumiselle (Y-säätiö 2022, 11). 

Yhdenvertaisuuden edistäminen on tärkeä tehtävä sosionomin työssä. Sosiaalialan opiskelijana tai työntekijänä on tärkeää kysyä itseltään, kuinka edistän yhdenvertaisuutta toiminnallani. Kaikkien yhteiskunnallisten ongelmien kohdalla on tärkeää nähdä ihminen niiden alla. Aito ja inhimillinen kohtaaminen ovat kaikki kaikessa. 

Opiskelijat tapahtumaa toteuttamassa 

Asunnottomien yö -tapahtuman valmistelu aloitettiin syyskesällä suunnittelutapaamisilla, joihin ilahduttavan moni taho tuli mukaan. Tapaamisissa hahmottui ohjelma ja jaettiin vastuut. LAB-opiskelijat ottivat vastuulleen tapahtuman mainonnan, sekä tarjoilu- ja takkipisteet. Mukkulan kampuksella toteutettiin villasukkakeräys, jossa kertyneet sukat ja lapaset lahjoitettiin tapahtumassa niitä tarvitseville.  

Tapahtumassa oli tarjolla erilaista ohjelmaa, ruokakassien jakoa, takki- ja villasukkapiste sekä syötävää ja juotavaa. Ruokakasseja täytimme 200 kpl. Opiskelijat vastasivat hernekeiton ja kahvituksen tarjoamisesta. Villasukka- ja takkipisteellä kävi kuhina ja jokaiselle löytyi sopivat villasukat sekä muuta lämmikettä talveen. Vaikka sali oli täynnä ihmisiä, vallitsi tapahtumassa rauhallinen ja tyytyväinen tunnelma.

Opiskelijoille oli mahtavaa päästä kohtaamaan apua tarvitsevia, ja iltaan mahtui useita mieleen jääviä kohtaamisia. Kaikki ne onnelliset ja kiitolliset hymyt jäivät pitkäksi aikaa mieleen. Kohtaamista voi opiskella, mutta sitä ei voi oppia vain teoriaa lukemalla. 

Kirjoittajat 

Essi Heikkinen ja Usva Vanhalakka ovat LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita.

Taina Heininen-Reimi toimii sosionomikoulutuksen lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 2011. Asunnottomat 2010. Viitattu 27.10.2022. Saatavissa https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus/Asunnottomat_2010(34108

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 2022. Asunnottomat 2021. Viitattu 27.10.2022. Saatavissa https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus/Asunnottomat_2021(62592

Morottaja, E. 2022. Asunnottomien yön kansalaisliikkeen toimijoiden kannanotto: Tulevaisuus ilman asunnottomuutta on mahdollinen. Asunnottomien yö -kansalaisliike. Viitattu 27.10.2022. Saatavissa https://asunnottomienyo.fi/2022/10/asunnottomien-yon-kansalaisliikkeen-toimijoiden-kannanotto-tulevaisuus-ilman-asunnottomuutta-on-mahdollinen/ 

Y-säätiö. 2022. Jotta jokaisella on koti – Näin Y-säätiö tarjoaa koteja niitä tarvitseville. Viitattu 27.10.2022. Saatavissa https://ysaatio.fi/y-saatio/julkaisut