kohtaaminen

8 artikkelia

Neuropsykiatrisen asiakkaan kohtaaminen hoitotyössä edellyttää osaamista

Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt ovat laajentuneen diagnostiikan myötä yleistyneet 2000-luvulla. Jopa 15 prosenttia väestöstä kärsii neuropsykiatrisista oireista, jotka eivät aina näy, mutta vaikuttavat päivittäiseen elämään. (Jäntti […]

Ota käyttöön opintojakso luovista menetelmistä dementiaa sairastavan kohtaamiseen!

Lääkkeettömistä hoitomuodoista erityisesti musiikki ja yksilöllinen kohtaaminen ovat Muistiliiton teettämän tutkimuksen (Tuomikoski ym. 2018) mukaan erityisen hyödyllisiä haastavan käyttäytymisen lieventämisessä muistisairautta sairastavan ihmisen kohdalla. Ahdistuneisuus, […]