Konsertteja ja markkinoita – miltä näyttää Etelä-Karjalan tapahtumatarjonta?

Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri -hanke on lähtenyt käyntiin keväällä vauhdikkaasti. Hankkeen tavoitteena on helpottaa tapahtumien järjestämistä Etelä-Karjassa, tuoda toimijoita yhteen ja siten luoda uutta liiketoimintaa seudun pk-yrityksille (LAB 2024). Hankkeen alussa tehdyssä alkukartoituksessa selvisi, että Etelä-Karjalassa tapahtuu ja paljon, ja etenkin alueella toteutettavien talvikauden aktiviteettien määrä on ilahduttava. Miten tapahtumien määrä peilautuu muihin maakuntiin?

Yli 200 tapahtumaa vuodessa

Alkukartoitukseen kerättiin tapahtumia Etelä-Karjalan tapahtumakalenterista, Taste Saimaan tapahtumakalenterista sekä Facebookista. Koko vuoden kattavaan tapahtumakoontiin tuli reilusti yli 200 tapahtumaa ympäri Etelä-Karjalaa. Maakunnassa siis todella tapahtuu! Tästä jätettiin pois opiskelijatapahtumat, urheiluseurojen ottelut sekä kaupunginorkesterin konsertit, joten todellinen luku tapahtumien kokonaismäärälle on suurempi.

Ketään tuskin yllättää, että suurin osa tapahtumista järjestetään Lappeenrannassa ja toiseksi eniten Imatralla. Noin puolet kesätapahtumista järjestetään tosin muualla. Talvella taas tilanne on päinvastainen, ja yli puolet tapahtumista järjestetään Lappeenrannassa tai Imatralla. Ilmaistapahtumia oli huomattavasti enemmän kuin maksullisia, mutta se voi myös johtua kartoituksen rajauksista sekä tapahtumakalenteriin ilmoitetuista tapahtumista. Kunnista aktiivisimmat ovat Savitaipale ja Taipalsaari.

Kuva 1. Kulttuuritapahtumat tukevat myös yhteisöllisyyttä. (Antoine J 2019)

Tapahtumien tyypeissä korostuivat erilaiset musiikkitapahtumat, kuten konsertit ja festarit, sekä kulttuuri ja yhteisöllisyys. Kulttuuri ja viihde yhteisöä tukevina tapahtumatyyppeinä on tunnistettu isona osana tapahtumakenttää (Getz 2008).

Kuntaliiton ylläpitämistä kulttuuritilastoista esimerkiksi selviää, että esimerkiksi Lappeenrannassa jäädään kulttuuritapahtumien määrässä auttamattomasti jälkeen muihin itäsuomalaisiin kaupunkeihin verrattaessa. Tilastojen mukaan vuonna 2022 Lappeenrannassa (asukkaita noin 72 000) järjestettiin 70 kulttuuritapahtumaa. Vertailun vuoksi: Joensuussa (asukkaita noin 76 000) kulttuuritapahtumia järjestettiin samana vuonna 298 kappaletta, ja Mikkelissä (asukasluku noin 51000) kulttuuritapahtumien määrä on huikea 407 kpl. (Kuntaliitto 2024.)

Tärkeä Nuijamies

Kulttuuritapahtumien pieneen määrään viitattiin myös sanomalehti Etelä-Saimaassa 4.3.2024 julkaistussa jutussa (Suntio 2024), jonka yhteydessä viitattiin maakunnan pop-, folk- ja jazzfestivaalien vähäisyyteen ja Lappeenrannan kulttuuritilan Nuijamiehen sulkemisuhkaan. Nuijamiehen sulkeutumisella olisi suoria vaikutuksia edellämainittujen kulttuuritapahtumien määrään maakunnassa, koska tila on keskeinen ympärivuotisesti käytössä oleva tapahtumien toteutuspaikka.

Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri -hankkeessa pureudutaan tapahtumien toteuttamista vaikeuttaviin juurisyihin ja pyritään löytämään niihin ratkaisuja. Hankkeessa sparrataan ja kehitetään olemassa olevia tapahtumia, luodaan paikallista ja valtakunnallista tapahtumaverkostoa sekä tehdään kaikki voitavissa oleva sen eteen, että maakunnan asukkaat pääsisivät nauttimaan entistä vetovoimaisemmasta ja vilkkaasta tapahtumakentästä.

Kirjoittajat

Maria Murto toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä TKI-asiantuntijana matkailuaiheisissa hankkeissa. Hänestä tapahtumissa on parasta tunnelma ja elämyksellisyys.

Jarkko Kääriäinen toimii Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri -hankkeen projektipäällikkönä sekä ajoittaisena tapahtumien tuottajana sekä niiden kokijana.

Lähteet

Antoine J. 2019. Man standing in front of people. Unsplash. Viitattu 16.4.2024. Saatavissa https://unsplash.com/photos/man-standing-in-front-of-people-tlVxYYPt9yg

Getz, D. 2008. Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management (1982), 29(3), 403–428. Viitattu 15.4.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.07.017

Kuntaliitto. 2024. Kuntien kulttuuritilastot KULTTI. Viitattu 16.4.2024. Saatavissa https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDZmMTc0OWYtMmFiYy00NDM4LWFlOTItOTJlMjU0MzA5ODYwIiwidCI6ImNlZWZhNjIzLTgyMDUtNDhhMS1iYzMzLTBhNjIxY2IzNzEzMSIsImMiOjl9&pageName=ReportSectionec5bf1da5d99dbcfaee4

LAB. 2024. Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 15.4.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/etela-karjalan-tapahtumaklusteri

Suntio, M. 2024. ”Me emme tiedä, onko Nuijamies kevään jälkeen auki” – Kulttuurialan edustajat luettelivat valtuustolle madonlukuja”. Etelä-Saimaa. Viitattu 16.4.2024. Saatavissa https://www.esaimaa.fi/paikalliset/6605004