Koukuttava algoritmi somejättiläisen suosion taustalla

Viime vuosina globaalia suosiota saavuttanut sosiaalisen median alusta TikTok on perustamisensa jälkeen mullistanut sosiaalisen median markkinointia ja luonut uusia maailmanlaajuisia trendejä. Alusta on tehnyt merkittävää kasvua ympäri maailmaa päästen viiden suosituimman sosiaalisen median kanavan listalle. Viraali-ilmiöistä ja lyhytvideoista tunnetun TikTokin menestyksen taustalla on kuitenkin paljon enemmän kuin vain hyvän mielen videoita ja viihdyttävää sisältöä. Sen taustalla on tarkkaan suunniteltu strategia ja kilpailijakentän tunteminen sekä tekoälyä hyödyntävä äärimmäisen tehokas algoritmi. Opinnäytetyössään Juuli Strandberg (2023) perehtyi TikTokin hyötyihin yrityksille ja koosti niistä tietopaketin.

[Alt-teksti: Henkilö pitää mustaa Android-puhelinta kädessä. Puhelimen ruudulla näkyy TikTok-sovelluksen logo.]
Kuva 1. TikTok-sovellus käytössä. (cottonbro studio 2020)

TikTokin algoritmi keskeisenä osana liiketoimintastrategiaa

Sosiaalisen median palveluiden algoritmeja voisi kuvailla henkilökohtaiseksi DJ:ksi, joka tarjoilee käyttäjälleen sopivimpia kappaleita, eli julkaisuja. Algoritmi kerää tietoja palvelun käyttäjästä sitä kautta oppien tuntemaan tämän mieltymyksiä, ja tarjoilemaan juuri oikeanlaista sisältöä. (Aura & Vahti 2023.)

Ihmisen keskimääräisen keskittymiskykyjakson on tutkittu lyhentyneen viime vuosina runsaasti ollen nykyään enää alle 10 sekuntia. Ihmiskunta käsittelee jatkuvasti valtavia tietotulvia, jotka ovat aiheuttaneet myös tarpeen jatkuvasti vaihtuvalle sisällölle. TikTok on osannut hyödyntää tätä tietoa strategiassaan, ja sen vuoksi sovelluksen algoritmi tarjoaa vaihtelevasti sopivan lyhyttä sisältöä käyttäjälleen, minkä ideana on pitää käyttäjä sovelluksen parissa mahdollisimman pitkiä aikoja kerrallaan. Jo tunnissa kulutetun sisällön määrä on valtava, kun oletetaan yhden videon kestävän noin 60 sekuntia. (Stokel-Walker 2021, 67–68.)

Suurimpia syitä TikTokin koukuttavuuteen on sen erittäin tehokas algoritmi, mistä kertoo se, että sovelluksessa vietetystä ajasta 75 % selataan algoritmin suosittelemaa sisältöä (Komulainen 2023, 161, 163). Voidaan myös olettaa, että tulevien vuosien aikana alustan algoritmia kehitetään entistä tehokkaammaksi, jolloin se voi lähestulkoon ennustaa käyttäjänsä toiveet ja tarpeet ennen kuin käyttäjä itsekään tiedostaa niitä (Hessel 2023).

Algoritmien eettisyys

On huomioitava, että sosiaalisen median kanavien ja siten myös TikTokin algoritmien perimmäinen tavoite on addiktoida käyttäjä kyseiseen palveluun ja viettämään siellä mahdollisimman pitkän aikaa. Kanavat pystyvät muokkaamaan algoritmejaan painottamaan halutun kaltaista sisältöä, ja siten niillä on merkittävä vaikutus ajatusmaailmoihimme. (Auvinen 2021.)

Auvinen (2021) esittelee artikkelissaan tietokirjailija Jaron Lanierin teoksessa 10 syytä tuhota kaikki sometilit nyt esittämää kritiikkiä sosiaalisen median algoritmeistä ja mainonnan eettisyydestä. Teoksen mukaan some-mainonnan manipuloivien mekanismien tavoitteena on muokata käyttäytymistä haluttuun suuntaan ja sitouttaa käyttäjä ruudun ääreen. Perimmäinen tarkoitus on tulojen kerryttäminen.

Sosiaalisen median kanavien algoritmit on vielä toistaiseksi käsitetty liikesalaisuuksiksi, mutta voisi olla hyvä herättää laajempaa keskustelua siitä, tulisiko niiden muuttua jatkossa avoimiksi. On myös selvitettävä, miten niiden käytössä voitaisiin huolehtia eettisyydestä. Tähän Euroopan Unionin digipalvelusäädös, Digital Services Act, saattaa mahdollisesti ottaa kantaa, kunhan se käynnistyy myös Suomessa vuoden 2024 puolella (Liikenne- ja viestintäministeriö 2022).

Kirjoittajat

Juuli Strandberg on valmistumassa oleva liiketalouden opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lotta Toivonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa markkinoinnin lehtorina ja Labtic-digimarkkinointitoimiston valmentajana.

Lähteet

Aura, H. & Vahti, J. 2023. Somen uusi aikakausi? Nämä asiat ratkaisevat, tarjoaako web 3.0 reilun vaihtoehdon digijäteille. Sitra. Viitattu 8.12.2023. Saatavissa https://www.sitra.fi/artikkelit/somen-uusi-aikakausi-nama-asiat-ratkaisevat-tarjoaako-web-3-0-reilun-vaihtoehdon-digijateille/

Auvinen, M. 2021. Sosiaalisen median algoritmit manipuloivat käyttäjiä ja voivat vääristää ajattelua. Voima. Nro 1/2021. Viitattu 8.12.2023. Saatavissa https://voima.fi/artikkeli/2021/sosiaalisen-median-algoritmit-manipuloivat-kayttajia-ja-voivat-vaaristaa-ajattelua/

cottonbro studio. 2020. Person holding black android smartphone. Pexels. Viitattu 9.12.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/person-holding-black-android-smartphone-5081930/

Liikenne- ja viestintäministeriö. 2022. EU:n digipalvelusäädöksen kansallisen toimeenpanon valmistelu käynnissä. Liikenne- ja viestintäministeriö. Viitattu 9.12.2023. Saatavissa https://lvm.fi/-/eu-n-digipalvelusaadoksen-kansallisen-toimeenpanon-valmistelu-kaynnissa-1890897

Hessel, R. 2023. The Future of TikTok: A look at what’s to come (2023-2025). LinkedIn. Viitattu 8.10.2023. Saatavissa https://www.linkedin.com/pulse/future-tiktok-look-whatscome-2023-2025-roland-hessel/

Komulainen, M. 2023. Menesty digimarkkinoinnilla. 2.0. 3. uudistettu painos. Helsinki: Kauppakamari.

Stokel-Walker, C. 2021. TikTok Boom. e-kirja. BookBeat. Canbury.

Strandberg, J. 2023. TikTok-markkinoinnin hyödyt yritykselle -tietopaketti. Case: POV Agency. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. Viitattu 9.12.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023121537675