Avoimella lähdekoodilla kestävää varastonhallintaa

Usein pienemmillä yrityksillä ei ole mahdollisuutta hankkia kalliita toiminnanohjausjärjestelmiä, vaikka halua ja tarvetta ehkä olisi. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot luovat mahdollisuuden yritysten kehittää toimintaansa kestävästi ottaen huomioon sekä taloudelliset että kestävän kehityksen muut periaatteet.

Kuva 1 Logistiikkaratkaisujen suunnittelua toiminnanohjausjärjestelmällä (Kuva: Matthew Henry 2020 / CC0)

Enää toiminnanohjaus- ja yritysjärjestelmiä ei pidetä niinkään kulujen takia hankalina pk-yrityksille, mutta järjestelmän tulisi taipua pienen yrityksen tarpeisiin eikä päinvastoin, sillä usein pienen yrityksen kilpailukyky voi liittyä vahvasti sen uniikkeihin ja erikoisiin prosesseihin (Quiescenti et al. 2006, 3810). Toinen syy miksi erityisesti pk-yritykset tarvitsevat uudenlaisia yritysjärjestelmiä on se, että kaikenlainen ylimääräinen siirtely aiheuttaa mm. energiahukkaa ja sen poistaminen on ympäristön näkökulmasta hyödyllistä. Jos yritys pitää kilpailukykynsä hyvänä, voi se myös paremmin ylläpitää työpaikkoja ja lisätä niitä. Tässä esimerkkejä toiminnanohjaus- ja yritysjärjestelmän roolista kestävän kehityksen toteuttajana.

Opinnäytetyön case-yritys on pyrkinyt kehittämään tähän ratkaisun ja siksi se on ryhtynyt tarjoamaan ulkoistettuja logistiikkaratkaisuja erityisesti pk-yrityksille. On havaittu, että pienempiin ulkoistuksiin ei pk-yrityksellä ole aina mahdollista saada toiminnanohjaus- tai varastonhallintajärjestelmää erityisesti korkeiden kustannusten takia. LABin Teknologia-yksikön Uudistava johtaminen -ohjelman YAMK-opinnäytetyössä (Manninen, 2020) selvitettiin, voisiko avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmä olla hyvin toimiva ja edullisempi vaihtoehto pienissä ulkoistuksissa muihin vastaaviin järjestelmiin verrattuna.

Avoimen lähdekoodin järjestelmästä kasvua yrityksille

Kehitetty ja opinnäytetyössä testattu järjestelmä haastaa perinteiset toiminnanohjausjärjestelmät, koska se sisältää perinteisten toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksien lisäksi mm. verkkokauppa- ja nettisivutyökalut. Etenkin mikro- ja pk-yrityksille järjestelmä voi tuoda suuren hyödyn, sillä ns. Community -versio on ilmainen. Järjestelmä on kokonaisuudessaan suunniteltu helppokäyttöiseksi ja siksi myös omaksuminen on helppoa (Odoo 2020). Juuri tällaiset kehittyneet järjestelmät, jotka voidaan yhdistää esimerkiksi verkkokauppasovelluksiin, tuovat lisäarvoa yrityksen toimintaan (Munukka 2017, 16).

Järjestelmä ulkoistetussa varasto- ja sisälogistiikkatoiminnassa

Jotta toimivuudesta saataisiin käytännön kokemusta, luotiin opinnäytetyöprosessissa kolme eri testitapausta. Yksi testitapaus keskittyi varasto-ominaisuuksiin ja oli luotu todellisen varaston pohjalta. Kaksi muuta tapausta keskittyivät tuotanto-ominaisuuksiin sekä sisälogistiikkaan. Nämä sisälogistiikan testitapaukset oli kehitetty yhdessä kehittäjäyrityksen avainhenkilön kanssa. Toisessa tuotanto-ominaisuuksiin keskittyvässä testissä käytettiin varasto-ohjautuvaa tuotantostrategiaa ja toisessa tilauksesta valmistavaa tuotantostrategiaa.

Opinnäytetyössä tehtyjen testien avulla voitiin todeta, että testattu järjestelmä on sopiva työkalu myös ulkoistetuissa varastotoiminnoissa ja järjestelmästä löytyy monipuoliset työkalut varastonhallintaan. Tuotanto-ominaisuudet ovat myös hyvin monipuoliset, mutta vähänkään vaativampi tuotantoympäristö on parempi luoda asiantuntijan kanssa yhteistyössä. Vaikka testit saatiin toteutettua itsenäisesti, ilmeni, että järjestelmä kannattaisi ostaa palveluna, koska silloin pk-yritys saa järjestelmästä enemmän irti ja tukea mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Lähteet

Manninen, A-P. 2020. Odoo-järjestelmän hyödyntäminen pienissä varaston ja sisälogistiikan ulkoistuksissa. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 9.2.2020] Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/304275

Munukka T. (2017). Digitalisaatio sisälogistiikassa. XAMK kehittää 4. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy. Verkkojulkaisu. [Viitattu 9.2.2020]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/123361/XAMK_kehittaa_4_17_03_09_net.pdf?sequence=1&isAllowed=y

M. Quiescenti, M. Bruccoleri, U. La Commare, S. Noto La Diega & G. Perrone (2006). Business process-oriented design of Enterprise Resource Planning (ERP) systems for small and medium enterprises, International Journal of Production Research, 44:18-19, 3797-3811, DOI: 10.1080/00207540600688499

Artikkelikuva:

Matthew Henry 2020. Mac Computer on Dest Photo. Burst / CC0. Saatavissa: https://burst.shopify.com/photos/mac-computer-on-desk?c=technology


Kirjoittajat

Antti Manninen, joka työskentelee HUB logisticsilla IT-kehitysinsinöörinä ja on suorittanut insinööri YAMK -tutkinnon LAB-ammattikorkeakoulun uudistava johtaminen -koulutusohjelmassa.

Anne-Marie Tuomala, FM, MBA, DI, joka työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Teknologia-yksikön rakentaminen, yhdyskunta ja ympäristö -tiimissä lehtorina.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *