LAB tukee sotapakolaisia hanketoiminnan kautta

Ukrainasta on tullut Suomeen 15.6.2022 mennessä lähes 28 000 sotaa pakenevaa ihmistä (Maahanmuuttovirasto 2022). Samalla myös Lahdessa maahanmuuttajien määrä on kasvanut (Ojanperä 2022). LAB-ammattikorkeakoulu auttaa Päijät-Hämeen aluetta hanketoiminnan kautta. Toukokuussa käynnistynyt Päijät-Hämeen liiton rahoittama Mistok ‒ Silta -hanke (LAB 2022a) tarjoaa sotaa paenneille ukrainalaisille omalla äidinkielellä sellaista apua, jota he tarvitsevat uudessa ympäristössä. Linkki Mistok ‒ Silta -hankkeen sivuille.

Kuva 1. Toukokuussa käynnistynyt Mistok – Silta -hanke pyrkii täsmäauttamaan sotaa paenneita ukrainalaisia. (LAB 2022a)

Mistok–Silta -hankkeen toiminta helpottaa alueelle saapuneiden asettumista ja työllistymistä, kun henkilökohtaista paenneiden tarpeisiin vastaavaa ohjausta tarjotaan ukrainan ja venäjän kielillä päivittäin. Tavoitteena on ohjata ihmisiä oikeisiin alueen toimijoihin ja palveluihin. Ohjauksen lisäksi hanke edistää LAB-ammattikorkeakoulun toimintaa erilaisissa tapahtumissa Lahden alueella.

Mistok–Silta -hanke aloitti aktiivisesti osallistumalla toukokuun Koko Lahen kiertotalouspäivä -tapahtumaan. Paikalle saapuneille maahanmuuttotaustaisille perheille kerrottiin kiertotalouden toiminnasta Lahdessa ja vaikutuksista lähiympäristöön. Samalla kerättiin ideoita kesätoiminnasta ja mahdollisista palvelutarpeista sota paenneille. Kun aikuiset keskustelivat asioista, lapset viihtyivät pelaamalla ulkona tai rentoutumalla teltassa. Linkki Koko Lahen kiertotalouspäivä -tapahtumaan.

Rekrytapahtumassa yli 250 kävijää

Tukeakseen Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden työllistymistä (Päijät-Hämeen liitto 2021, 13), Mistok–Silta myös osallistui rekrytointitapahtumaan DUUNI WORK (2022). Tapahtuma järjestettiin 13. kesäkuuta Lahden Fellmanniassa alueen toimijoiden voimin. LAB-ammattikorkeakoulun Lahden OSKE LAB -(LAB 2022b) ja Mistok–Silta -hankkeet tarjosivat kielen tukea yhdistämällä kävijän yrityksien edustajiin.

Hankkeet esittelivät LUTin ja LABin opiskelumahdollisuuksia sotaa paenneille sekä mainostivat toimintaansa. Suomeen saapuneiden sotaa paenneiden joukossa on potentiaalisia maahan ja Päijät-Hämeeseen jääjiä. Sen takia on tärkeää, että tulijoille tarjotaan integroinnin mahdollisuuksia, myös opiskelupaikkoja. Tapahtumassa oli yli 250 kävijää.

Mistok–Silta -hankkeen toiminta ei rajoitu kiertotalouden ja työllistymisen tapahtumiin. Hanke kerää myös ajantasaista tietoa Ukrainan tilanteen aiheuttamista palvelutarpeista Päijät-Hämeessä. Hankkeen tiedonkeruu paljasti konkreettisia tarpeita, joista alettiin tiedottaa asiakkaille. Esimerkiksi 16. kesäkuuta Lahden Palvelutorille kutsuttiin ukrainalaisia saamaan tietoa suomen pankkipalveluista. Tietopaja järjestettiin Arjen apu -hankkeen (LAB 2022c) ja vapaaehtoisten kanssa. Linkki Arjen apu -hankkeen sivuille.

Uskomme, että yritysten, kuntien ja maahanmuuttaneiden yhteistyöstä syntyy uusia työllistymisen mahdollisuuksia sekä löytyy ratkaisuja sosiaalisten ongelmien hoitamiseksi. Sota on korostanut avun tarpeellisuutta. Hanketoiminnan kautta LAB-ammattikorkeakoulu tukee sotaa paenneita Päijät-Hämeen alueella. Työtä on runsaasti.

Kirjoittajat

Mariia Baliasina on kieltenopettaja, joka työskentelee TKI-asiantuntijana Lahden OSKE LAB- ja GLOBEDIVES-hankkeissa LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä. Hän ohjaa maahan muuttaneita muun muassa venäjän kielellä.

Iuliia Polyanovska työskentelee projektisuunnittelijana Mistok–Silta -hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä palvellen ukrainan ja venäjän kielillä.

Lähteet

DUUNI WORK. 2022. TE-toimisto. Rekrytapahtuma / recruitment event. Viitattu 16.6.2022. Saatavissa https://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/videot/-/asset_publisher/fVVP6rCKjNxk/calendar/id/44903259

LAB. 2022a. Mistok ‒ Silta. Hanke. Viitattu 16.6.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/mistok-silta

LAB. 2022b. Lahden OSKE LAB. Hanke. Viitattu 16.6.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lahden-oske-lab

Maahanmuuttovirasto. 2022. Tilapäisen suojelun tilastot. Viitattu 16.6.2022. Saatavissa https://migri.fi/tilapaisen-suojelun-tilastot

Ojanperä, Sini. 2022. Lahden kaupunki ryhtyy linkiksi ukrainalaisia auttavien välille – tavoitteina toiminnan ja viestinnän sujuvoittaminen. YLE uutiset, 12.4.2022. Viitattu 16.6.2022. Saatavissa https://yle.fi/uutiset/3-12400730

Päijät-Hämeen liitto. 2021. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2021‒2025. Maakuntahallitus. Viitattu 16.6.2022. Saatavissa https://paijat-hame.fi/vetovoima/maahanmuutto-ohjelma/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022a. Mistok ‒ Silta. Hanke. Viitattu 16.6.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/mistok-silta

Linkki 2. Päijät-Hämeen Liitto. 2022. Koko Lahen kiertotalouspäivä. Viitattu 16.6.2022. Saatavissa https://paijat-hame.fi/event/kaikkien-kaupunkilaisten-kiertotalouspaiva/

Linkki 3. LAB. 2022c. Arjen apu ‒ Vapaaehtoiset kotoutumisen tukena. Hanke. Viitattu 16.6.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/arjen-apu-vapaaehtoiset-kotoutumisen-tukena